اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: جابر عزیزی-مهندسی پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان نامه: جابر عزیزی
15بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: فتاح شجاع-مهندسی فرآیند
جلسه دفاع از پایان نامه: فتاح شجاع
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: شهاب الدین خدابخش - مهندسی فرآیند
جلسه دفاع از پایان نامه: شهاب الدین خدابخش
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: كیوان حبیبی - مهندسی پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه: كیوان حبیبی
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: راضیه دستجانی فراهانی - مهندسی نفت
جلسه دفاع از پایان نامه: راضیه دستجانی فراهانی
10بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: سید هادی دانیالی - مهندسی پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه: سید هادی دانیالی
10بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: سپیده ویس کرمی - مهندسی نفت
جلسه دفاع از پایان نامه: سپیده ویس کرمی
10بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: زهره طاهرخانی- مهندسی پلیمریزاسیون
جلسه دفاع از رساله: خانم زهره طاهرخانی
9دی1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: وحید تقی پور سبزوار - مهندسی زیست پزشکی
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای وحید تقی پور سبزوار
5دی1396
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: لیلا عبدالمالکی - مهندسی فرآیند
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم لیلا عبدالمالکی
2دی1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه: پریسا مصطفی پور گلعذانی - مهندسی زیست پزشکی
جلسه دفاع از پایان نامه
28آذر1396
دفاع خانم سحر توکلی
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: سحر توکلی - مهندسی پلیمریزاسیون
سنتز پلیمر پرشاخه با ساختار هسته-پوسته نانومتری بر پایه ذرات هیبریدی لیگنین/ ‌‌‌سیلیکا و پلی‌آمیدوآمین جهت کاربرد در سیال حفاری پایه آبی
27آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از رساله: آقای حمید گودرزی - مهندسی بیوتکنولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید گودرزی
30مهر1396
دفاع خانم طوبی صعودی
دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم طوبی صعودی - مهندسی بیوتکنولوژی
هدفمندسازی نانوذرات آلبومین حامل داروی ضد سرطان با آپتامر
10مهر1396
دفاع خانم مریم سادات صفوی
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم مریم سادات صفوی - مهندسی بیوتکنولوژی
تهیه نانوذرات آلبومین مزدوج شده با پادتن تک دودمانی برای رسانش هدفمند دارو به تومور سرطان سینه
10مهر1396
دفاع خانم طاهره شریفی
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از رساله: خانم طاهره شریفی - مهندسی زیست پزشکی
تهیه هیدروژل رسانای حساس به pH حامل سلول بر پایه کیتوسان / گرافن اکساید برای ترمیم بافت قلب
1مهر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي محمد حسین آقاجان - مهندسی پلیمر
بررسی اثر اندازه ذرات دوگانه پرکننده دوده بر بهبود چینش ذرات، بهبود خواص استحکامی و مقاومت به رشد ترک در کامپوزیت¬های پرشده لاستیک استايرين-بوتادي‌ان
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي امید رضایی برزانی - مهندسی بيوتكنولوژی
فروشویی زیستی صفحه لمسی تلفن همراه
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي حامد زمانی کهنموئی- مهندسی نفت
تولید زیستی نانوذره سیلیکا توسط مخمر ساکارومایسیس سرویسیا و بررسی کارایی آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سحر صالحی - مهندسی زیست پزشکی
ساخت و مهندسی فیلم دهانی مخاط چسب ترکیبی ریزوتریپتان- پروپانولول با بستر پلیمری کولیکات و پلی اتیلن اکسید
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم طناز ناصری - مهندسی بيوتكنولوژی
فروشویی زیستب باتری¬های مستعمل یون لیتیم سکه ای
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي رضا رحیمی - مهندسی فرآیند
بررسی تجربی عملکرد ژلهای پلیمری رقیق در لایه های پرتراوای مخازن بسیار ناهمگن
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي مهیار پناهی سرمد - مهندسی پلیمر
بررسی تأثیر درجه احیای نانو گرافن اکساید بر رفتار الکترومکانیکی کامپوزیت¬های بر پایه الاستومر دی متیل سیلوکسان
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقاي بابک ولی‌پور گودرزی - مهندسی پلیمر
اثر چگالی لایه و جداکننده برکاهش هدایت حرارتی موثر عایق‌های چندلایه نانو متخلخل در دمای ˚C70- تا ˚C200
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما رحمانی - مهندسی پلیمريزاسيون
بررسی پراکنش نانوذرات گرافن اکساید پیونده خورده با کیتوسان در محیط سیمانی
22شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه کوهفر - مهندسی بيوتكنولوژی
استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت‌های پلی‌ساکاریدی برای کاهش کلسترول و نمک
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سینا کرامتی اصل شهریور - مهندسی بيوتكنولوژی
مطالعه سینتیک تخریب زیستی هم زمان مواد آلی فرار آب دوست و آب گریز در حضور و عدم حضور فاز آلی
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم عاطفه گلبانگ - مهندسی پلیمر
ارتباط بین خواص الکترومغناطیسی و خواص رئولوژیکی در ارزیابی تشکیل ساختار نانوذرات در یک سامانه پلیمری
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نیلوفر حشمتی عقدا - مهندسی بيوتكنولوژی
ارزیابی خصوصیات نانوحامل آلبومینی تولید شده با روش خودآرایی
29مرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید عابدی، مهندسی فرآیند
بررسی اثر نانو ساختارهای بر مبنای گرافن در تسهیل تشکیل هیدرات پروپان
27تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مهدی هاشم زاده گرگری، مهندسی فرآیند
تولید پیوسته سوخت دیزل زیستی توسط حلال کمکی
27تیر1396
جلسه دفاع : شهریار خسروانی - مهندسي فرايند
جلسه دفاع از پايان نامه
14تیر1396
جلسه دفاع : احمد اله بخش - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از رساله
10تیر1396
جلسه دفاع : شهاب فرهودی - مهندسي نفت
جلسه دفاع از پايان نامه
7خرداد1396
جلسه دفاع : ابراهیم ضرغامی پناه - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
23اردیبهشت1396
دفاع ازپايان نامه: علی سلطانی
جلسه دفاع از پایان نامه
20اردیبهشت1396
جلسه دفاع : محمد حسین حاجی علیان - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه
24اسفند1395
جلسه دفاع : فائزه قدرت‌پور - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه
24اسفند1395
جلسه دفاع : حسین مرادی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
24اسفند1395
جلسه دفاع : طیبه عبدالهی- مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
21اسفند1395
جلسه دفاع : بیژن برقی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پايان نامه
16اسفند1395
جلسه دفاع : محمد علیمردانی - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از رساله
16اسفند1395
جلسه دفاع : محمدحسن معینی - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از رساله
14اسفند1395
جلسه دفاع : عماد جعفری ندوشن - مهندسي پلیمر
جلسه دفاع از پایان نامه
14اسفند1395
جلسه دفاع : احسان مهرعلیان - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پايان نامه
11اسفند1395
جلسه دفاع : مبین پوردولت - پليمریزاسیون
جلسه دفاع از پایان نامه
30بهمن1395
جلسه دفاع : رضا خوش بین - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از رساله
24بهمن1395
جلسه دفاع : محمد باریکلو - مهندسي بيوتكنولوژي
جلسه دفاع از پايان نامه
11بهمن1395
جلسه دفاع : سجاد عسکری - مهندسي نفت
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : محمد مهدی محمودی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : سید محمد حسینی نژاد - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : سجاد مظاهری - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
10بهمن1395
جلسه دفاع : سحر خسروی فرد - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
5بهمن1395
جلسه دفاع : سجاد بهروزی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پایان نامه
5بهمن1395
جلسه دفاع : طیبه خسروی - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از رساله
2بهمن1395
جلسه دفاع : اميرحسين قرباني - مهندسي فرآيند
جلسه دفاع از پايان نامه
26دی1395
جلسه دفاع : مریم حیدرشناس - مهندسي پليمر
جلسه دفاع از پايان نامه
22دی1395
جلسه دفاع از پايان نامه: زهرا مهری هوجقان
جلسه دفاع از پايان نامه
15دی1395
جلسه دفاع از پايان نامه: بهبود عزیزی جوکندان
جلسه دفاع از پايان نامه
15دی1395
جلسه دفاع از پايان نامه: امیر ایراندوست
جلسه دفاع از پايان نامه
12دی1395
جلسه دفاع از رساله: جابر یوسفی سیف
جلسه دفاع از رساله
11دی1395
جلسه دفاع از رساله: معصومه نصراله زاده
جلسه دفاع از رساله
15آذر1395
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمد کرمی کشکولی کرمانی
جلسه دفاع از پایان‏ نامه
14آذر1395
جلسه دفاع از پايان نامه: آمنه صدیقیان
جلسه دفاع از پايان نامه
7آذر1395
جلسه دفاع از رساله: مرتضي گل محمدي
جلسه دفاع از رساله
7آذر1395
جلسه دفاع از پايان نامه: فواد حسین آباد فراهاني
جلسه دفاع از پايان نامه
6آذر1395
جلسه دفاع از پايان نامه: علی ملک شاهکوهی
جلسه دفاع از پايان نامه
3آذر1395
جلسه دفاع از رساله: مهرداد خانلرخانی
جلسه دفاع از رساله
23آبان1395
جلسه دفاع از پايان نامه: مژگان نظم‌آبادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
22آبان1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: شهرزاد آل‌طه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
11آبان1395
جلسه دفاع از رساله: علیرضا چكشيان خراساني
جلسه دفاع از رساله
9آبان1395
جلسه دفاع از پايان نامه: رامين بايرامي
دفاع از پايان نامه
3مهر1395
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محسن سلطانی نژاد
دفاع از پايان نامه
21شهریور1395