متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: كیوان حبیبی - مهندسی پلیمر

خلاصه خبر: کنترل پارامترهاي موثر بر الگودهي سطحی ي فوق آبگريز به روش محلولي

  • عنوان: کنترل پارامترهاي موثر بر الگودهي سطحی ي فوق آبگريز به روش محلولي
  • ارائه‌کننده: کیوان حبیبی
  • استاد راهنما: خانم دکتر نادره گلشن ابراهیمی
  • استاد ناظر داخلی اول: آقای دکتر علیرضا شریف
  • استاد ناظر خارجی اول: خانم دکتر شاداب باقری (دانشگاه امیر کبیر/ پلیمر)
  • تاریخ: 96/11/14
  • مکان: کلاس 116
  • ساعت: 10:00

چکیده: در دهه های اخیر سطوح فوق آب گریز به دلیل ویژگی هایی همچون خود تمیزشوندگی و خاصیت ضدچسبندگی، مورد توجه ویژه محققان و صنعت گران قرار گرفته است. پژوهشگران با الگوبرداری از ویژگی فوق آب گریزی در طبیعت به دنبال ساخت سطوح مصنوعی بوده اند، با این حال از چالش هایی مانند هزینه ساخت بالا و چند مرحله ای بودن برخی روش ها نمی توان چشم پوشی کرد. در این پژوهش برای غلبه بر این چالش ها، تلاش شده روش مقرون به¬صرفه محلولی به کار گرفته شود. همچنین نقش رسوب دهی موم، به عنوان راهکاری برای ایجاد ناهمواری های نانومتری و سلسله مراتبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتخاب دقیق پارامتر های موثر بر روش تبخیر سریع حلال می تواند به تنهایی خاصیت فوق آب گریزی ایجاد نماید، چنانچه با استفاده از این روش، زاویه تماس حدود º152 شده است. همچنین نتایج نشان می دهد، رسوب-دهی موم با ایجاد ناهمواری های نانومتری، زاویه تماس قطره را تا º163 افزایش می دهد
کلمات کلیدی: فوق آب گریزی، تبخیر سریع حلال، ناهمواری، سلسله مراتبی، رسوب دهی موم

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 412