متن کامل خبر


 
بهنام نجات روشن، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای بهنام نجات روشن رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: آقای بهنام نجات روشن
گرايش: مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر رفتار مصرفی لوکس بر قصد خرید مشتری: بررسی نقش میانجی ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری کالاهای تقلبی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر اسداله کردنائیج
2- استاد مشاور: دکتر فرشته منصوری
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت
تاریخ: دوشنبه 1396/11/30 ساعت  15:00
30 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 424