جدیدترین اخبار
{f:tip}
اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در خصوص پذیرش دانشجویان استعداد درخشان برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در خصوص پذیرش دانشجویان استعداد درخشان برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری27 فروردين 1397
{f:tip}
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری
اطلاعیه دانشگاه الزهرا در خصوص پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری 26 فروردين 1397
{f:tip}
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»
کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اثربخشی تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزال‌ها»20 اسفند 1396
{f:tip}
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 1396
انتخاب جناب آقای علیرضا بخشی زاده به عنوان دانشجوی نمونه سال 139627 اسفند 1396
{f:tip}
اطلاعیه صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص طرح های تحقیقاتی و پژوهشی
اطلاعیه صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص طرح های تحقیقاتی و پژوهشی26 اسفند 1396