جدیدترین اخبار
{f:tip}
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص ارزشیابی دروس تخصصی
اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص ارزشیابی دروس تخصصی29 خرداد 1397
{f:tip}
اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و بعد از آن
اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 و بعد از آن28 خرداد 1397
{f:tip}
آخرین مهلت دریافت هزینه بن کتاب دانشجویان - سال 1397
آخرین مهلت دریافت هزینه بن کتاب دانشجویان - سال 139728 خرداد 1397
{f:tip}
برنامه زمانبندی مصاحبه علمی و تشکیل پرونده دانشجویان دکتری
برنامه زمانبندی مصاحبه علمی و تشکیل پرونده دانشجویان دکتری27 خرداد 1397
{f:tip}
مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 21 خرداد 1397