متن کامل خبر


 
سوران امید، علوم اقتصادی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سوران امید رشته علوم اقتصادی

ارائه کننده: آقای سوران امید
گرايش: علوم اقتصادی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال در صنایع کوچک و متوسط استان های ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر بهرام سحابی
2- استاد مشاور - دکتر لطفعلی عاقلی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: 1396/11/14 ساعت 12
14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 555