اخبار و رویدادها


 
اطلاعیه نحوه دریافت هزینه بن کارت کتاب به دانشجویان 1396
اطلاعیه نحوه دریافت هزینه بن کارت کتاب به دانشجویان 1396
6اردیبهشت1396
اطلاعیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
اطلاعیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
29فروردین1396
اجلاسیه نهایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
اجلاسیه نهایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
18بهمن1395
راه اندازی کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اقتصاد در شبکه اجتماعی تلگرام
راه اندازی کانال اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اقتصاد در شبکه اجتماعی تلگرام
17بهمن1395
هشتمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
هشتمین دوره کارگاه آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
17بهمن1395
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
9بهمن1395
شیوه نامه پژوهشی مدیریت دوره تحصیل کارشناسی ارشد در 2 سال
شیوه نامه پژوهشی مدیریت دوره تحصیل کارشناسی ارشد در 2 سال
9بهمن1395
دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
برگزاری مجدد دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
4بهمن1395
اطلاعیه حمایت از پایان نامه و کسر خدمت سربازی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
طلاعیه حمایت از پایان نامه و کسر خدمت سربازی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
2بهمن1395
نشست علمی گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصاد
گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصاد برگزار می کند
18دی1395
نشست سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می کند
14دی1395
قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95
قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95
14دی1395
لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 گروه های مدیریت
لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 گروه های مدیریت
12دی1395
برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده مدیریت و اقتصاد
برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده مدیریت و اقتصاد
12دی1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
پرینت مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم پس از ارزشیابی آموزشی امکانپذبر میباشد.
6دی1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
1دی1395
بازدید از کتابخانه ملی به مناسبت هفته پژوهش 1395
کتابخانه ملی ایران دارای 97 هزار مترمربع فضا بوده که در 8 طبقه بنا شده است و مهندسان ایرانی آن را معماری کرده‌اند و به نوعی معماری این کتابخانه از قدیم زیگورات ایرانی و معماری جدید الهام گرفته است.
24آذر1395
طرح پاسخ دهی به پرسشنامه
با توﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺒﻬﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ/ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﯾﻞ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
16آذر1395
تور دیدار از کتابخانه ملی
کتابخانه دانشکده علوم انسانی با رویکرد ارتقای آگاهی همکاران و دانشجویان گرامی دانشکده از فضای کتابخانه ملی، مقدمات برگزاری توری چند ساعته را فراهم آورده است
15آذر1395
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار می گردد.
7آذر1395
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﯽ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
اولین همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه 1395 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر در برگزار می گردد.
3آذر1395
کنفرانس بین المللی مدیریت
اطلاعیه کنفرانس بین امللی مدیریت
19آبان1395
هجدهمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشگاه
هجدهمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشگاه آبان ماه 95 برگزار خواهد شد.
19مهر1395
برگزاری دوره ایمنی حریق و کمک های اولیه
دوره های ایمنی حریق وکمک های اولیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 1394و1395 روز شنبه مورخ 24/7/95 ساعت 17-13 در سالن شهید استاد مطهری دانشگاه برگزار می گردد.
17مهر1395
فراخوان انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس
در راستاي اجرای بند 8 سياست‌های پژوهشی بدين وسيله از اعضاي محترم هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرّس دعوت می‌شود تا آثار تألیفی، تصنیفی و ترجمه‌ای خود را برای شرکت در انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه ارسال نمایند.
13مهر1395
اطلاعیه حمایت از طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
اعلام حمایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از طرح های پزوهشی دانشجویان و پژوهشگران
11مهر1395
روش استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر و صحافی
دانشجویان با استفاده از کد اعتباری می توانند از سهمیه تکثیر خود در طول دوران تحصیل استفاده نمایند
10مهر1395
هفتمین کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه
هفتمین کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی جدید برگزار می گردد
5مهر1395
برنامه کلاسی نیمسال اول 1396-1395 رشته های مدیریت
برنامه کلاسی نیمسال اول 1396-1395 دانشکده مدیریت و اقتصاد
28شهریور1395
برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار
دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌه ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس برگزار شد.
23شهریور1395
اطلاعیه مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در خصوص همکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
اطلاعیه مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
حمایت از طرح اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
17شهریور1395
اطلاعیه مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم در خصوص همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه های آلمان
اﻋﺰام داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ، ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤـﺎن
8شهریور1395
اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حمایت از پایان نامه ها
اعلام حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویان
2شهریور1395
اطلاعیه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران در خصوص حمایت از پایان نامه و رساله
اعلام حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویان در بخش بازرگانی کشور
27تیر1395
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه برگزار می‌گردد
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران از تاریخ 20 الی 23 تیرماه 1395 برگزار می‌گردد.
23تیر1395
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
برنامه کلاسی گروه مدرسی در ترم تابستان
15تیر1395
فرم درخواست مجوز خروج از کشور- سفرهای زیارتی و سیاحتی
دانشجويان متقاضی خروج از كشور می بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم و تحویل آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند
12تیر1395
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه تمدید اعلام و ثبت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
8تیر1395
اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات مازاد تحصیلی
به استناد بند 56 مصوبه 384 مورخ 1394/10/14 کمیسیون بررسی موارد خاص با تمدید سنوات مازاد تحصیلی حداکثر به مدت 3 ماه برای دانشجویان ارشد ورودی مهر 1392 (که بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای دفاع از پایان‌نامه اقدام نموده اند) موافقت شده است.
31خرداد1395
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
اطلاعیه شماره 2 ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال95
31خرداد1395
پنج عضو هيات علمي دانشگاه در ميان پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور
اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان حوزه علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد.
25خرداد1395
اطلاعیه رفع نقص مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال 94
آن دسته از دانشجویان ورودی 94 كه مدارك ثبت‌نامی خود را در هنگام ثبت نام حضوری به صورت کامل ارائه ننموده‌اند در صورت عدم رفع نقص مدارك از انتخاب واحد آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 جلوگیری خواهد شد.
11خرداد1395
اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95
گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.
11خرداد1395
ابلاغ آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن
آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن ابلاغ شد
9خرداد1395
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل حمایت از رساله دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ابلاغ شد
5خرداد1395
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد
5خرداد1395
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94
شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94 ابلاغ شد
27اردیبهشت1395
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 95 - 94 اعلام شد
26اردیبهشت1395
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96
تقويم دانشگاهی سال تحصيلی 95-96 اعلام شد
21اردیبهشت1395
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
شرایط و نحوه درخواست صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان اعلام شد
19اردیبهشت1395
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه (اطلاعیه اول)
نحوه دریافت بن کارت خرید کتاب از نمایشگاه اعلام شد
13اردیبهشت1395
برگزاری نشست علمی گروه اقتصاد
برگزاری نشست علمی گروه اقتصاد با موضوع "سیاستگذاری اقتصادی و اقدامات عملی در راستای تحقق پاره ای از اهداف اقتصاد مقاومتی"
8اردیبهشت1395
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
شیوه‌نامه تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن ابلاغ شد
17فروردین1395
اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی برگزار می‌شود
15فروردین1395
همایش سیاست‌های صنعتی ، تجاری و خدماتی در افق 1404
همایش سیاست‌های صنعتی ، تجاری و خدماتی در افق 1404 برگزار می‌گردد
15فروردین1395
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه (برای آزمون دوره دکتری 96-1395)
زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آزمون دوره‌های دکتری تخصصی سال 95-1394 اعلام شد
6بهمن1394
تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد
عطف به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٤ تقویم برنامه پژوهشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری اعلام شد.
29دی1394
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
اطلاعيه انتخاب واحد با تأخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 اعلام شد
23دی1394
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 اعلام شد
تقويم دانشگاهي و تقويم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 مصوب جلسه پانزدهم ارديبهشت شوراي آموزشي دانشگاه مجددا براي اجرا اعلام شد.
22آذر1394