مدیریت سلامت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس به عنوان متولی امور بهداشتی - درمانی دانشگاه و با هدف ارایه خدمات بهداشتی- درمانی به دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه در دی ماه 1376 تحت نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. مدیریت سلامت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس از معدود مرا کز بهداشتی-درمانی دانشگاهی است که موفق به دریافت مجوز فعالیت و پروانه تأسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است. در حال حاضر این مدیریت در دو بخش سلامت و بهداشت در خدمت دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم دانشگاه می‌باشد.
هدف مدیریت سلامت و بهداشت تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان و دانشگاهیان محترم، در قالب امکانات موجود است.

اهداف و برنامه‌ها
 • هدف بلند مدت
  - افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان (به ویژه دانشجویان) از خدمات رفاهی مرکز
 • راهبرد
  - بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان
 • برنامه‌ها
  - مطالعه و پژوهش جهت بهبود و افزایش کیفی و کمی خدمات بهداشتی و روانشناختی
  - سنجش و ارزیابی نیازهای بهداشتی و مشاوره‌ای درمانی دانشجویان با محور قرار دادن استانداردهای بهداشتی تعریف شده و نظرسنجی‌ها
  - ساماندهی خدمات بهداشتی عمومی و تخصصی بر اساس نیاز‌سنجی‌ها و روش‌های نوین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
  - شناسایی افراد مبتلا به بیماری‌های Chronic از طریق اجرای طرح معاینات دانشگاهی و پرسش‌نامه‌ها و قرار دادن آنها در مسیر مناسب
  - به حداقل رساندن رشد شاخص قیمت خدمات بهداشتی و روانشناختی مرکز
  - حمایت از اجرای طرح‌های Screening برای شناسایی ریسک فاکتورهای بیماری‌های خاص به منظور پیشگیری و درمان به موقع افراد پرخطر در راستای سیاست‌های بهداشتی کلان کشور
  - ارائه آموزش‌ جهت دادن آگاهی‌های لازم برای احتراز از رفتارهای پرخطر و عوارض ناشی از آن و به حداقل رساندن ریسک فاکتورهای بیماری‌های عفونی و غیر عفونی شایع در کشور
  - مد نظر قرار دادن فاکتورهای تخصصی کارآمدی و تعهد در بکارگیری نیروهای جدید مورد نیاز مرکز
  - پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مرکز
شرح وظایف
 • نظارت و رسيدگی به وضعيت روحی و روانی و بهداشتی دانشجويان، هيأت علمی و كاركنان دانشگاه و راهنمايی درزمينه‌های مختلف و ارائه نظرات مشورتی، تخصصی جهت حل مشكلات آنان.
 • تأمين خدمات بهداشتی و درمانی دانشجويان، هيأت علمی و كاركنان و نظارت بر امور بهداشت ودرمان دانشجويان.
 • انجام امور پزشكی و بهداشتی دانشجويان، كاركنان و اعضای هيأت علمی.
 • معالجه سرپايی مراجعه‌كنندگان و معرفی بيماران بدحال به مراكز درمانی.
 • تأمين رفاه دانشجويان از حيث خدمات پزشكی و بهداشتی.
 • تنظيم و نگهداری پرونده پزشكی مراجعين.
 • نظارت بر امور بهداشتی خوابگاه‌ها، رستوران‌ها وساير اماكن عمومی مستقر در دانشگاه.
 • نظارت بر امور بهداشتی آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌های گروه‌های آموزشی.
 • برگزاری دوره‌های آموزشي بهداشتی به كاركنان، دانشجويان و اعضای هيأت علمی.
 • انجام ساير اموری كه درحدود وظايف محول می‌شود.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و رییس دانشگاه.