نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم کار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه.

خوابگاه‌‌های دانشجویی: 25
سلف‌‌های دانشگاه: 10
مساحت خوابگاه‌ها: 51520

مرکز بهداشت و درمان مصمم است با برنامه‌ریزی‌های خود که متناسب با نیازها و تقاضاهای بهداشتی قشر دانشجوست و با هدف ارتقاء سلامت و ایجاد احساس رضایت در میان این گروه آینده‌ساز شکل می‌گیرد، هم جهت با سیاست‌های توسعه پایدار کشور حرکت نماید.

مراکز بهداشت و مشاوره: 4
خدمات پزشکی : 3240
همیاران سلامت جسم : 20

این اداره با هدف پیشگیری از به خطر افتادن سلامتی و کمک به تسریع در مرحله درمان تأسیس شده است در این اداره علاوه بر خدمات تمرینی ورزشی با تجهیزات پیشرفته ، مشاوره در زمینه های مختلف نیز ارائه میگردد.

فضای ورزشی سرپوشیده : 10593
فضای ورزشی روباز: 5687
انجمن‌های ورزشی: 7

رسالت دانشگاه ارائه راهکارهای نوآورانه‌ فرهنگی و تلاش جهت تربیت دانش‌آموختگانی است که بتوانند برای هویت بخشی به جامعه و نوآوری در آن بکوشند و ضمن پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی، زمینه‌ساز تعالی ایران اسلامی باشند. به بیان بهتر، دانشگاه باید بتواند ارزش‌ها، نگرش‌ها، و هنجارهای مورد نیاز جامعه و نسل‌های بعدی را در دانشجویان درونی کند و آنها را افرادی خلاق، نوآور، آینده‌نگر و با دیدی گسترده و در عین حال پایبند و حساس نسبت به منافع، میراث فرهنگی و دینی کشور بار آورد. از این منظر، ایجاد دانشگاهی بانشاط، نوآور، دوستدار علم و پایبند به مکارم اخلاقی، چشم‌انداز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی است و این مجموعه رجای واثق دارد با نظارت و ارزیابی صحیح بر اجرای برنامه‌ها، گام کوچکی را در اعتلای فرهنگی دانشگاه و کشور بردارد.

اردوها: 0
مسابقات: 0
کارگاه‌ها: 0

مدیریت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به عنوان نهاد تصمیم‌ساز و بازوی مشورتی شورای فرهنگی و اجتماعی، ضمن رصد فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نتایج حاصل از مطالعات و آسیب‌شناسی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را برای تصمیمگیری مقتضی به شورای فرهنگی و اجتماعی انعکاس می‌دهد.

انجمن‌‌ها: 121
کانون‌‌ها: 15
نشریات: 51