دانشگاه‌‌‌ها عهده‌دار حفظ و اشاعه آثار علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... جامعه می‌باشند. جوانانی كه در این محیط تربیت می‌شوند باید از چنان توانایی و تفكری برخوردار باشند كه بتوانند نهضت علمی و نیز انقلاب عظیم فرهنگی زمان ما را در جهت نیل به آرمان‌‌های بزرگ دینی و ملی هدایت نموده و به سلامت و ارتقاء به نسل بعدی منتقل سازند.
دانشگاه تربیت مدرس با اتكاء به این سرمایه عظیم معنوی و با تكیه بر فرهنگ بومی، دینی و ملی گذشتگان و با توجه به مقتضیات زندگی كنونی در تلاش است تا با تربیت افراد متخصص و با اجرای طرح و پروژه‌‌های مختلف و نیز تقویت بنیه‌‌های علمی سازمان‌‌های اداری و اجرایی كشور گام بلندی در راه سربلندی و عزت ایران اسلامی بردارد. اما این مهم به دست نمی‌آید مگر با تلاش و همت همه دانشگاهیان اعم از دانشجویان كه ضمیری عدالت‌خواه دارند و اساتید فرهیخته و كاركنان شریف.
در همین راستا مجموعه معاونت دانشجویی به عنوان یکی از اركان‌‌‌های مؤثر دانشگاه، نقش پشتیبانی از حوزه‌‌های آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارد و می‌کوشد تا با حفظ و ارتقاء نقش حمایتی خود امكانات رفاهی، معیشتی و خدماتی را به نحوی ارائه نماید که دانشجویان عزیز بتوانند در كمال آرامش به وظیفه علمی و پژوهشی خود بپردازند. ادامه ...

 
25 خوابگاه‌‌های دانشجویی
 
51520 مساحت خوابگاه‌ها
 
16280 مساحت امکان ورزشی
 
5486 مساحت سلف‌‌‌ها و رستوران‌ها
  • معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی

  • دکتر صادق دردایی جوقان

  • دکتر صادق دردایی استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس دکترای خود را در رشته مهندسی عمران، سازه از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد.

  • صفحه رسمی