آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانش
قانون اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم
مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مدیریت خدمات کشوری
تعیین حد نصاب معاملات در سال 1395
دستورالعمل اموال
دستورالعمل دارایی
آئین‌نامه صدور مجوز تحویل اموال و تجهیزات اداری دانشگاه به کارکنان قراردادی استاد/سایر
آئین تصویب انتقال بخشی از موجودی های نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دو منظوره استاد/سایر
آئین‌نامه تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و نظارت بر رساله، پایان‌نامه و دفاع از پروپوزال عضو هیأت‌علمی مدعو خارج از دانشگاه 0