اهداف و برنامه‌ها


 
  • افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان و جهت دهی تحصيلات دانشگاهی مطابق با نيازهای دانشگاه
  • ایجاد سیستم اطلاعات و آمار به روز، به هنگام، یکپارچه و صحیح در سطح دانشگاه
  • بهینه سازی ساختار و تشکیلات و فرآیندهای دانشگاه
  • تقویت کرامت انسانی در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاه مولود انقلاب
  • افزایش مشارکت کارکنان دانشگاه در جهت بهبود امور در سطح دانشگاه