معرفی


 

دفتر برنامه و بودجه یکی از مدیریت های تابعه حوزه ریاست دانشگاه می‌باشد که به منظور تامین و توزیع عادلانه منابع مالی بین واحدهای تابعه دانشگاه، پیش بینی نیاز آینده، جذب و بهره برداری از منابع داخلی و موجود در راستای برنامه اجرایی و خط مشی ها و برنامه راهبردی و استراتژی کلان دانشگاه در حال فعالیت می‌باشد.