افراد


 
 • حسین ظریف مظلومیان
 • معاون امور اداری و نیروی انسانی
 • 82883134

 • علاالدین حسینی
 • رئیس اداره بازنشستگی
 • 4069
 • عباس قاسمی
 • رئیس اداره رفاه
 • 3012
 • علی قدسی
 • رئیس اداره کارگزینی
 • 3043

 • مهرداد اسمعیلی ویری
 • کاردان امور اداری
 • 3120
 • افسانه ترکمان
 • کارشناس اداره رفاه (بیمه پایه)
 • 4165
 • نگار تنها
 • کارشناس امور اداری
 • 3161
 • علی پناه جانجان
 • مسول خدمات عمومی
 • 3263
 • منیره حسنی
 • کارشناس امور اداری
 • 3078
 • مسیب خدابنده لو
 • انباردار
 • 3034
 • گلناز خدایی
 • کاردان امور اداری
 • 4094
 • کاظم خدایی اوجقاز
 • کارپرداز
 • 3139
 • ساناز سلیمانی
 • کارشناس اداره بازنشستگی
 • 4148
 • محمد سیفی ورازانی
 • کارپرداز
 • 3133
 • حسین طاهری
 • مسئول دفتر مدیریت اداری پشتیبانی
 • 3210
 • سیاوش طاهری هشجین
 • کارشناس اداره رفاه(اماکن رفاهی)
 • 4199
 • ابوطالب فلاح
 • کارشناس اداراه بازنشستگی
 • 4167
 • ملائکه کریمیان
 • متصدی امور دفتری
 • 3158
 • مرضیه کلائی
 • مسئول مکاتبات اتوماسیون
 • 3113
 • ساسان کیهانپور
 • کارشناس مسئول امور غیر هیات علمی
 • 3130
 • مریم مخدومی
 • کارشناس امور اداری
 • 4125
 • سیده نجمه موسوی
 • مسئول حضور و غیاب
 • 3203
 • سیده سارا موسوی منش
 • کارشناس مسئول امور هیات علمی
 • 3168
 • اسماعیل نگارش
 • انباردار
 • 3034
 • مژگان نیک بخت
 • کارشناس امور اداری
 • 4027