مدیریت‌ها


 
مدیریت امور اداری
مدیریت امور اداری

نقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در توسعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی درسازمان‌ها می‌شود نیروی انسانی باکیفیت، خلاق و پویاست، به همین منظور مدیریت امور اداری در جهت نیل به اهداف دانشگاه تربیت مدرس با به‌کارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه با رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای و برخوردار از بصیرت و انگیزه بالا به‌منظور نقش‌آفرینی در دانشگاه ایفای وظیفه می‌نماید.

مدیریت امور مالی
مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی با رویکرد هدایت و هماهنگی فعالیت‌های واحدهای مالی و حسابداری در دانشکده‌ها، واحدها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حساب‌ها با زیر مجموعه پنج اداره " حسابداری – اموال – اعتبارات و تنظیم حساب‌ها – رسیدگی به اسناد - در آمدها" اقدامات لازم ر ابه سر انجام می‌رسانند، و این مهم با درخواست وجه از خزانه در تأمین اعتبار نسبت به تنظیم جریان نقدینگی در سطح دانشگاه و مراقبت در تأمین به موقع نیازهای مالی برای پرداخت هزینه‌ها، با اجرای اصول و فنون حسابداری و نیز قوانین و مقررات مالی، محاسباتی و معاملاتی از طریق بررسی‌های منظم و ادواری نهایتاً به تهیه و تنظیم و نگهداری حساب‌ها جهت تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط و مدیریت دانشگاه صورت می پذیرد .

مدیریت تشکیلات و بهبود روش‌ها
مدیریت تشکیلات و بهبود روش‌ها

از آنجایی که سازمان ها، بخصوص دانشگاه ها به عنوان سیستم های باز، به طور دائم در تعامل با محیط قرار دارند. این تعامل برای دانشگاه‌ها بسیار مهم و حیاتی می باشد و آن را تحت تأثیر مسایل پیرامون قرار می دهد. از سوی دیگر، محیط فرا روی دانشگاه، محیطی متغیر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، سیستم ها و روش های انجام کار، امری اجتناب ناپذیر است.

مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

دفتر فنی و طرحهای عمرانی همزمان با تأسیس دانشگاه با هدف ساخت و ساز فضاهای دانشگاهی ایجاد گردید و فعالیت خود را در زمینه احداث و توسعه و حفظ و نگهداری از بناها و تأسیسات موجود و ساخته شده در سالهای متمادی آغاز نمود، این دفتر با کادری مجرب ‌و ‌کارآمد در امور اجرائی ‌و‌ نظارت بر پروژه‌های عمرانی دارای توانمندیهای بالایی بوده که ماحصل آن ساختمانهای احداثی دانشگاه اعم از آموزشی، اداری، کمک آموزشی، رفاهی-خدماتی ‌و خوابگاه‌های دانشجوئی، محوطه‌سازی ‌‌و‌ سایر مکانهای ایجاد شده در دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه می‌باشد. همچنین می‌توان اظهار نمود در راستای شکل‌دهی ‌و بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی و کالبدی پروژه‌های عمرانی دانشگاه، سهم عمده‌ای در پیشرفت این مجموعه علمی داشته است.

دبیرخانه کمیسیون بهره‌وری و تحول اداری
دبیرخانه کمیسیون بهره‌وری و تحول اداری

امروزه دانایی به جای پول حکمرانی می کند، و این کارگران و کارکنان هستند که می توانند صاحب دانش و معلومات باشند. کارکنان علمی را نه می توان خرید و نه می توان فروخت و نه می توان به تملک درآورد، ا گر چه دارایی سازمانند ولی ارزش بازاری ندارند. آنچه مسلم است کارگران و کارکنان علمی و بهره وری آنان در دهه های آینده موجب تغییرات بنیادین در ساختار و ماهیت اقتصادی سازمانها خواهد شد، چنانچه سازمانی از این امر مهم غافل بماند مرگ تدریجی خود را رقم زده است.

دبیرخانه مرکزی
دبیرخانه مرکزی

دبیرخانه مرکزی دانشگاه یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی است که مسئولیت دریافت، ثبت، توزیع و نظارت کامل در امور مکاتبات و ارجاع آن ها و نیز حفظ و مراقبت در حسن صدور مکاتبات و یا به عبارتی فرآیند و تسهیل گردش مکاتبات اداری درون و برون سازمانی را به عهده دارد.

دفتر حقوقی
دفتر حقوقی

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص خارج از دانشگاه از سال 1360 تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است و اکنون در در ساختار تشکیلاتی دانشگاه دفتر حقوقی زیر مجموعه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بوده و به عنوان مشاوری امین برای این معاونت و پشتیبانی صدیق برای همه حوزه‌ها و واحدهای دانشگاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.