10 1402/12/19

برگزاری «چهارمین مدرسه آموزش شیمی»

دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان «چهارمین مدرسه آموزش شیمی» را اردیبهشت ماه 1403 برگزار می کند.

91 1402/12/15

عضویت استادیار گروه پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس در هیأت تحریریه مجله انجمن زمین شناسی لندن

دکتر نرگس شیردشت زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه به عنوان یکی از اعضای هیأت تحریریه مجله بین المللی انجمن زمین شناسی لندن انتخاب شد.

37 1402/12/15

جلسه هم اندیشی مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده با بانوان نخبه دانشگاه برگزار شد

جلسه هم اندیشی دکتر نجمه تهرانیان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده با بانوان نخبه نهم اسفند به منظور تشریح اهداف و وظایف گروه رابطان امور بانوان دانشگاه برگزار شد.

43 1402/12/15

نشست صمیمانه هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه برگزار شد

نشست صمیمانه هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه 14 اسفند برگزار شد.

142 1402/12/01

جشن دانشجویی اعیاد شعبانیه در دانشکده علوم پایه برگزار شد

جشن دانشجویی اعیاد شعبانیه 30 بهمن در دانشکده علوم پایه برگزار شد.

161 1402/11/28

برنامه بازدید از موسسات تحقیقاتی تات

برنامه بازدید از موسسات تحقیقاتی تات «سازمان تحقیقات، آموزش ترویج کشاورزی» اول اسفند 1402 برگزار می شود.

116 1402/11/02

سخنرانی دانشجوی شیمی آلی برنده جایزه دکتر سعیدی در دانشکده علوم پایه

جلسه سخنرانی دانشجوی دکترای شیمی آلی دانشگاه تربیت مدرس و برنده جایزه دکتر سعیدی دوم بهمن ماه جاری در دانشکده علوم پایه برگزار می شود.

792 1402/10/23

تقدیر و تشکر کارکنان دانشگاه تربیت مدرس از دکتر دانشجو برای اقدامات صورت گرفته در پروژه مسکن دانشگاهیان

کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در نامه ای به دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه، از تدابیر و اقدامات صورت گرفته در راستای تأمین مسکن دانشگاهیان و خوابگاه های متأهلی در قالب مگاپروژه ساخت 5000 واحد مسکونی تقدیر و تشکر کردند.

ادامه اخبار...