15 1403/02/30

بازدید وزیر علوم از غرفه مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس در نمایشگاه کتاب تهران

وزیر علوم با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس بازدید کرد.

23 1403/02/24

حضور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه با حضور در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی طی مصاحبه ای با خبرنگار صدا و سیما،‌ توانمندی دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی و عقد قرارداد با شرکت های نفتی را تشریح کرد.

18 1403/02/23

بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از غرفه مرکز نشر آثار علمی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از غرفه مرکز نشر آثار علمی دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.

47 1403/02/23

تولید مسیر برای ربات اسکلت بیرونی بر اساس قصد کاربر با استفاده از حسگرهای مناسب

پژوهشگران گروه کنترل دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی موفق به ارائه روش تولید مسیر برای ربات اسکلت بیرونی بر اساس قصد کاربر با استفاده از حسگرهای مناسب شدند که نتایج شبیه سازی و پیاده سازی عملی این روش بر روی ربات اسکلت بیرونی اکسوپد عملکرد خوبی را نشان داد.

32 1403/02/19

حضور مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد.

9 1403/02/17

برگزاری نمایشگاهی از اسناد آرشیوی و منابع مرجع در کتابخانه مرکزی

مدیریت منابع علمی و کتابخانه، همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب، نمایشگاهی از اسناد آرشیوی و منابع مرجع برگزار می ‌کند.

18 1403/02/17

امکان سفارش کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

امکان ثبت سفارش مجازی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب از 16 تا 29 اردیبهشت در محوطه مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه فراهم است.

4 1403/02/09

نمایه نشریه دانشگاه در پایگاه تخصصی DOAJ

نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی در پایگاه دواج نمایه شده است.

ادامه اخبار...