شرح وظایف


 

گوشه‌ای از شرح خدمات دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری را می توان به شرح ذیل ارائه نمود:

 • برنامه‌ريزی و تعيين خط مشی فعاليت‌های پژوهشی كاربردی
 • تهيه و پیشنهاد برنامه‌های اجرايی، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تشويق، تسهيل و توسعه روابط پژوهشی دانشگاه با مراكز صنعتی، اجرايی و تحقيقاتی
 • برنامه‌ريزی و هماهنگی جهت انجام فعاليت‌های تحقيقاتی مربوط به برنامه‌ريزی تخصصی مراكز توليدی، خدماتی و تخصصی دولتی و خصوصی و گسترش فعاليت‌ها اجرايی مربوطه با استفاده از امكانات و نيروهای تخصصی موجود در دانشگاه
 • هماهنگ نمودن فعاليت دانشكده‌ها، اعضاي هيات علمي و دانشجويان در رابطه با پژوهش‌های كاربردی موردنظر مراكز و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده بين دفتر و مراكز
 • هماهنگی و همكاری با مديريت پژوهشی دانشگاه دانشكده‌ها
 • ايجاد بانك اطلاعاتی در دفتر شامل، امكانات پرسنلی و تجهيزاتی موجود در دانشگاه و معرفی آن‌ها به مراكز و معرفی طرح‌های پيشنهادی مراكز به دانشكده‌ها
 • ارائه و معرفی توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی اساتید به صنعت
 • ارسال رزومه و معرفی سوابق اجرایی اساتید به صنایع
 • ایجاد و حفظ ارتباط دانشگاه و صنایع کشور از طریق جلسات معرفی و آشنایی
 • انتقال نیازهای بخش صنعت کشور به اساتید و دانشگاهیان
 • ارسال لیست نیاز های تحقیقاتی صنایع به معاونین پژوهشی دانشکده‌ها
 • ارسال لیست فوق به اساتید فعال در یک حوزه خاص
 • ارائه مشاوره در زمینه چگونگی مشارکت با صنعت و کسب حمایت مالی به اساتید و دانشجویان
 • تلاش درجهت گسترش فرهنگ تحقیقات کاربردی و مشتری مدار
 • نظارت بر انجام دقیق و به موقع قراردادها طبق شرح خدمات و کنترل پیشرفت طرح‌ها
 • تلاش درجهت جلب حمایت صنایع از پایان‌نامه‌های دانشجویی و هدایت تفکرات دانشجویان به سوی تحقیقات مشتری محور
 • عقد قرارداد با صنایع متقاضی دریافت خدمات علمی و پژوهشی از دانشگاه
 • ارسال پیش‌نویس قراردادها به دفتر حقوق دانشگاه
 • عقد قرارداد داخلی با مجریان و اساتید محترم دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به قرارداد‌ها از کارفرمایان
 • پیگیری مطالبات از کارفرمایان
 • اخذ مفاصا حساب از بیمه تأمین اجتماعی
 • ارائه مجوز تردد برای همکاران پروژه‌های تحقیقاتی
 • بررسی و تأیید پروژه‌ها در سامانه ساتع و ستاد ایران
 • تأیید پروژه‌ها در سامانه گلستان
 • ارائه آمار پروژه‌ها به وزارت علوم
 • ارائه آمار پروژه‌ها به دفتر نظارت ارزیابی
 • ارائه آمار پروژه‌ها به دفتر تشکیلات
 • تنطیم بازدیدهای میدانی از صنایع و بررسی اولویت‌ها و نیازهای تحقیقاتی صنایع و ارائه راهکار مقتضی جهت حل مشکلات صنایع در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت