اهداف
  • گزینش، شکوفایی وماندگاری فرهیختگان علمی در محیطی مشوق به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاهی
  • تمرکز پژوهش درحوزه‌هاى پیشتاز علمى
  • ارتقا وتقويت كيفيت تحقيقات دوره دكتری
  • جهت‌دهی پژوهش در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه‌ای
  • تدوين و واگذاری دانش فنی و تجاری‌سازی نتايج تحقيقات دانشگاهی
  • تمديد و گسترش روابط تحقيقاتی موجود، ترويج روابط جديد با مراكز علمی پيشرفته داخلی و خارجی، شركاء صنعتی، تجاری و شركت‌های بزرگ