اهداف و برنامه‌ها


 

تشکیل هیأت ویژه بازرسی از آزمایشگاه‌ها:

این گروه با هدف آگاهی از وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست آزمایشگاه‌ها، دستیابی به اولویت‌های مورد نیازآزمایشگاه‌ها، ارزیابی سطح آگاهی افراد در محیط های تحقیقاتی و با حضور چهار نفر از اعضای شورای ایمنی دانشگاه تشکیل گرديد.

  • مرحله اول بازرسی: در سال 1389 از آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و انبارهای دانشگاه (جمعا 197 مکان) بازدید به‌عمل آمد و پیروی آن بر اساس اطلاعات فرم‌های مستخرج از بازرسی آزمایشگاهی، گزارش جامعی تهیه و به مسئولان در سطح دانشکده‌ها ارائه شد.
  • مرحله دوم بازرسی: برگزاری جلسه هيأت بازرسی و هيات رئيسه دانشكده‌ها به منظور بررسی اولويت‌های ارائه شده در گزارش مرحله اول بازرسی. به‌منظور بررسی اقدامات انجام شده در هر دانشکده، از تعدادی آزمایشگاه‌ها بازدید شد.
  • مرحله سوم بازرسی: دور سوم بازرسی در سال 1391 به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی توسط هیات بازرسی صورت گرفت. نتایج این دوره به صورت دقیق به روسای محترم دانشکده‌ها ارائه گردیده است.

دیگر فعالیت‌ها

تهيه و نصب دوش و چشم شوی اضطراری برای تمامی آزمايشگاه‌های دانشكده مهندسی شيمی، کشاورزی و ساختمان جدید دانشکده علوم پزشکی - نصب فیوز حفاظ جان در آزمایشگاه‌‍های دانشکده‌های مهندسی شیمی، مکانیک و عمران - همكاری با شركت لوازم خانگی پارس به منظور سرويس و نگهداری يخچال‌های موجود در آزمايشگاه‌ها - بررسی شرایط سختی کار کارشناسان آزمایشگاه‌ها - بازدیدهای موردی از آزمایشگاه‌ها و ارسال گزارش مرتبط به مراجع