En
 • دکتری (1365)

  مهندسی شیمی

  پلی تکنیک بخارست، رومانی

 • تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها
 • متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها
 • جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • كارشناسي ارشد
   طرح راكتور پيشرفته (3 واحد)
   دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآيند

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   طرح راكتور پيشرفته (3 واحد)
   دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآيند
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است