En
 • دکتری (1384)

  علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1378)

  تکنولوژی آموزشی

  علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • کارشناسی (1375)

  تکنولوژی آموزشی

  دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • یادگیری الکترونیکی و مالتی میدیا
 • آزمایشگاه مجازی
 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
 • طراحی برنامه درسی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
 • سنجش و ارزشیابی الکترونیکی

  دکتر جواد حاتمی از سال 1378 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه تبریز شروع به خدمت کرده است. ایشان در سال 1390 به درجه دانشیار ارتقا پیدا کرده و در همان سال به دانشگاه تربیت مدرس انتقال یافته و دوره دکترای رشته تکنولوژی آموزشی را با همکاری دکتر هاشم فردانش راه اندازی کرده است. ایشان از سال 1398 به درجه استادی نائل شده و تا کنون بیش از 10 دانشجوی دکتری در رشته تکنولوژی آموزشی تربیت کرده است. برخی از سوابق اجرایی وی به این شرح است؛ معاون سازمان سنجش آموزش کشور، مدیر نظارت دانشگاه تبریز، مدیر نظارت دانشگاه تربیت مدرس، معاون نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس شورای عالی المپیاد علمی دانشجویی کشور، عضو هیئت موسس انجمن علمی تکنولوژی آموزشی ایران، مسئول کمیته علوم تربیتی المپیاد علمی علوم تربیتی کشور، عضو کمیته برنامه ریزی علوم تربیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   اصول و روش هاي طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي درسي (2 واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربيتي
  • دكتري
   برنامه ريزي درسي در آموزش عالي (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   اصول و روش هاي طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي درسي (2 واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربيتي
  • دكتري
   برنامه ريزي درسي در آموزش عالي (2 واحد)
  • 1390
   حكيم زاده, فرزاد
   طراحي الگوي ارزشيابي برنامه درسي دروس مدرسي دانشگاه تربيت مدرس
  • 1394
   شاهعلي زاده, محمد
  • معاون تحقیقات، آزمون و ارزشیابی سازمان سنجش آموزش کشور
  • معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور
  • مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه تبریز
  • مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس
  • مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
  • رئیس شورای مرکزی تحقیقات ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
  • مسئول کمیته علوم تربیتی المپیاد علمی کشور
  • نایب رئیس شورای برنامه ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور
  • اختراع کیت تشخیص و مبدل طیف رنگ به کد CMYK

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است