En
 • دکتری (1392)

  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

  دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1385)

  مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

 • کارشناسی (1382)

  مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • جوشکاری
 • مدلسازی ‌فرآیندجوشکاری
 • آزمونهای غیر مخرب
 • روشهای نوین عیب یابی

  دکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولید از دانشگاه تهران 1392 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1385 کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید از دانشگاه علم و صنعت ایران 1382

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • کارشناسی ارشد
   آزمون غیر مخرب پیشرفته (3 واحد)
   دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی ساخت و تولید

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   جوشكاري (3 واحد)
   دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسي ساخت و توليد
  • كارشناسي ارشد
   جوشكاري (3 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   متالوژي در توليد (3 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   متالوژي در توليد (3 واحد)
  • 1396
   ازادی, فرید
   به كار گيري روش برهمنگاري تصاوير ديجيتال در اندازه گيري تنش پسماند
  • 1396
   صابری نصراباد, نوید
  • 1396
   بناکار, فرزاد
  • 1395
   قاسمی تمامی, پیمان
   توسعه روش بر همنگاري تصاوير ديجيتالي براي اندازه گيري غير مخرب تنش پسماند
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است