زینب پهلوان
زینب پهلوان
رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی
82883595
pahlavan@modares.ac.ir
عباس نعیمی
عباس نعیمی
رییس امور اداری
82883591
naimi@modares.ac.ir
علی سمیعی
علی سمیعی
رئیس اداره امور پژوهشی
82883833
samei@modares.ac.ir
الهه آقازاده

کارشناس مسئول آزمایشگاه سم‌شناسی

82884552
aghazadeh@modares.ac.ir
 رضا ابراهیمی
رضا ابراهیمی

کارشناس مسئول رایانه

82883556
r-ebrahimi@modares.ac.ir
سعیده ابراهیمی اصل کلخوران

کارشناس آزمایشگاه عمومی

82884578
saebrahimi@modares.ac.ir
حمید  احمدپور
حمید احمدپور

دبیرخانه

82883556
امین اسدی
امین اسدی

کارشناس امور آزمایشگاه‌ها - مسئول دبیرخانه کمیته ایمنی دانشکده

82883844
a_asadi@modares.ac.ir
 مهدی اسعدی همدانی
مهدی اسعدی همدانی

کارشناس ازمایشگاه باکتری‌شناسی

82884857
mahdi.asadi@modares.ac.ir
رمضان الوندی
رمضان الوندی

مسئول دفتر حوزه ریاست

82883585
alvandi@modares.ac.ir
فرزانه باغخانی
فرزانه باغخانی

کارشناس مسئول آزمایشگاه حشره‌شناسی

82883568
baghkhani@modares.ac.ir
سولماز بشیروند
سولماز بشیروند

کارشناس پژوهش

82883820
شهرام پوربیرانوند
شهرام پوربیرانوند

کارشناس مسئول آزمایشگاه علوم تشریح

82884589
shahrampb@modares.ac.ir
افسانه  ترکمان
افسانه ترکمان

کارشناس اداره رفاه (بیمه پایه)

4165
 خدیجه حبیبی خوجین
خدیجه حبیبی خوجین

کاردان گروه فیزیک پزشکی

82883828
kh.habibi@modares.ac.ir
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری

مسئول خدمات

82883805
شهرزاد رفیعی بصیری
شهرزاد رفیعی بصیری

کارشناس ارتقاء و نظارت

82883881
sh.basiri@modares.ac.ir
کریم سعادت
کریم سعادت

کارشناس خدمات آموزشی-کارشناس رایانه(وب سایت)

82883822
saadat@modares.ac.ir
 مهدی سلیمی
مهدی سلیمی

کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی

82884528
salimi@modares.ac.ir
شهره شاه‌محمدی
شهره شاه‌محمدی

کارشناس دبیرخانه اخلاق در پژوهش

82883582
s.shahmohammadi@modares.ac.ir
معصومه شریفی کلهرودی
معصومه شریفی کلهرودی

کارشناس پژوهش

82883829
sharifym@modares.ac.ir
 سیدجواد شکری مهر
سیدجواد شکری مهر

کارشناس گروه بهداشت محیط

82884580
javad.shokri@modares.ac.ir
محمود صدیق فر

انباردار

82883584
داریوش طالب زاده
داریوش طالب زاده

کارشناس خدمات آموزشی

82883588
d.talebzadeh@modares.ac.ir
منصوره عارف مهر
منصوره عارف مهر

کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه مامایی

82884560
fmao.med@modares.ac.ir
سمیه علی پور
سمیه علی پور

کارشناس آزمایشگاه ویروس‌شناسی

82883581
s-alipour@modares.ac.ir
محمود علیدادی
محمود علیدادی

مسئول حسابداری

82883815
سیدکیوان قاضی میرسعید

کاردان آزمایشگاه ویروس‌شناسی

82884561
mirsaeed@modares.ac.ir
سمانه قنبرزاده
سمانه قنبرزاده

کارشناس گروه زیست‌فناوری پزشکی

82883858
نازنین عطیه کاظمی صفت
نازنین عطیه کاظمی صفت

کارشناس آزمایشگاه ایمنی‌شناسی

82883848
n-kazemi@modares.ac.ir
سمیرا محبی
سمیرا محبی

کمک کارشناس گروه آمار زیستی

82884524
s_mohebbi@modares.ac.ir
آریا معروفی
آریا معروفی

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی

82883818
a.maaroufi@modares.ac.ir
مجتبی موسی الرضائی
مجتبی موسی الرضائی

مسئول پشتیبانی دانشکده و کارپرداز

82883587
mojtaba2312@modares.ac.ir