مدیران گروه‌ها


سعید آبرون
خون شناسی
سعید آبرون
عباس آسوشه
انفورماتیک پزشکی
عباس آسوشه
حسن اصیلیان مهابادی
بهداشت حرفه‌ای
حسن اصیلیان مهابادی
آمنه امیدی
علوم تشریح
آمنه امیدی
طراوت بامداد
ویروس‌شناسی
طراوت بامداد
علی اکبر راسخی
آمار زیستی
علی اکبر راسخی
محسن رضایی
سم‌شناسی
محسن رضایی
رویا روانبد
فیزیوتراپی
رویا روانبد
شهلا رودبارمحمدی
قارچ‌شناسی
شهلا رودبارمحمدی
سکینه شکوهیان
مهندسی بهداشت محیط
سکینه شکوهیان
عباس صاحبقدم لطفی
بیوشیمی پزشکی
عباس صاحبقدم لطفی
سارا صعودی
ایمنی‌شناسی
سارا صعودی
حسین عبدل تهرانی
بیوتکنولوژی پزشکی
حسین عبدل تهرانی
حسین عزیزی
فیزیولوژی
حسین عزیزی
مریم کمالی
انگل‌شناسی
مریم کمالی
مریم کمالی
حشره‎شناسی پزشکی
مریم کمالی
اشرف محبتی مبارز
باکتری‌شناسی
اشرف محبتی مبارز
حسین مزدارانی
ژنتیک پزشکی
حسین مزدارانی
زهره ونکی
آموزش پرستاری
زهره ونکی
بیژن هاشمی
فیزیک پزشکی
بیژن هاشمی