En
 • دکتری (1381)

  حسابداری

  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1374)

  حسابداری

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی (1368)

  حسابداری

  دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • مکاتب فکری حسابداری
 • کیفیت حسابرسی
 • کیفیت گزارش‌گری مالی
 • حاکمیت شرکتی

  به مکاتب فکری حسابداری، علاقه‌ی ویژه‌ای دارم. در این زمینه کتابی به نام «مکاتب فکری حسابداری» اقتباس و ترجمه کرده‌ام که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است. این کتاب منبع اصلی برای درس «عقاید و افکار حسابداری» در دوره‌ی دکتری است. حوزه‌ی دیگر مورد علاه‌ی من، مباحث فلسفه‌ی حسابرسی است. در این زمینه هم کتابی نوشته‌ام به نام «نظریه‌های حسابرسی» که در حال حاضر جلد اول آن به چاپ رسیده است.

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • کارشناسی ارشد
   تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری (2 واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری
  • کارشناسی ارشد
   تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   حسابرسي پيشرفته (2 واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداري
  • كارشناسي ارشد
   حسابرسي پيشرفته (2 واحد)
  • دكتري
   تئوري ها و پژوهش هاي حسابرسي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مديريت مالي (2 واحد)
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است