جدیدترین اخبار
سامانه‌ی خسارت مشترکین برق راه اندازی شد
سامانه‌ی خسارت مشترکین برق به منظور ارائه‌ی خدمات غیرحضوری بیمه‌ی مشترکین در نشانی اینترنتی http://tavanir.kins.ir راه اندازی شد. 8بهمن1398
صنعت برق از چه مشکلاتی رنج می‌برد؟
صنعت برق در ایران با وجود توسعه مناسب در دهه‌های گذشته در شرایط فعلی که اقتصاد ایران روز‌های سختی را سپری می‌کند، با چالش‌های متعددی مواجه شده است. موضوعاتی مانند کمبود منابع مالی، دشواری تولید متناسب با مصرف در زمان‌ها و فصل‌های اوج مصرف، رشد شدت مصرف همزمان با کاهش بازدهی انرژی و دشواری‌های مربوط به پرداخت هزینه‌های مصرف متناسب با قیمت تمام‌شده، بخشی از این مشکلات هستند. 8بهمن1398
سایت بازار برق ایران(ایرما) رونمایی شد
در سی و چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی برق از سایت تخصصی و مستقل بازار برق ایران (ایرما)، رونمایی شد. 8دي1398