کمیته تحقیقات دانشجویی


 

کمیته تحقیقات دانشجویی در زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایي و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی پایه گذاری شده است.
در اغلب دانشگاهها دانشجویان قبل از مراحل تحصیلات تکمیلی با اصول اولیه پژوهش آشنا نیستند، امّا از سوی دیگر میل به تجربه اندوزی و پژوهش، جهت یافتن پاسخ سوالات علمی در آنها شعله ور است و واحدهای آموزشی نمی تواند پاسخگوی این همه انرژی و نیروی خلاق باشد .
در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به اینکه دانشجو محقق و پژوهشگر تربیت می شود و نیز در طی انجام پایان نامه در حال انجام یک پژوهش می باشد، ضرورت فوق صادق نیست، ولی با توجه به اینکه در اغلب رشته های تحصیلات تکمیلی توان بالقوه دانشجویان بسیار بیشتر از انجام یک تحقیق در قالب پایان نامه آنهاست و یا گاهاً افرادی در مقاطع بالاتر در حدی تجربه و توانایی علمی و پژوهشی دارند که قابلیت انتقال تجربه و یا حتی پیاده کردن آن ایده را در سطح رسیدن به محصول دارند، که این محصول می تواند از شکل نوشتن و ترجمه یک کتاب تا حتی تولید یک محصول قابل عرضه به بازار را شامل شود.
لذا بسیار ضروری به نظر می رسد که با حمایت از نهادهای دانشجویی همچون کمیته تحقیقات دانشجویی در ابعاد مختلف مادی و معنوی بتوان این نیروهای سرگردان ولی پرتلاش و بالقوه توانا را هدایت و بارور نمود

bullet اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی

 • توانمندسازی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس در زمینه های مرتبط با پژوهش
 • تأمین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی
 • ارائه و پیگیری طرح های پژوهشی و تشکیل گروه های فعال تحقیقاتی
 • حمایتهای مادی و معنوی از برگزاری کارگاهها و همایشهای علمی دانشجویی داخلی و خارجی

bullet شیوه‌نامه چگونگی تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی

معیارهای ارائه طرح های تحقیقاتی

 1. ارائه عنوان طرح تحقیقاتی به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی از طریق استاد محترم راهنما همزمان با تصویب پروپزال و ارائه پروپزال در فراخوان اول یا دوم (آبان ماه و بهمن ماه) به کمیته تحقیقات دانشجویی
 2. طرح پیشنهادی در راستای پایان نامه دانشجو باشد و با تایید استاد محترم راهنما به کمیته ارائه گردد.

اولویت ها

 1. اولویت تصویب با دانشجویان دکترای تخصصی خواهد بود.
 2. طرح های پیشنهادی توسط دانشجویان اساتید تازه استخدام در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.
 3. طرح هایی که چند دانشجوی یک استاد در راستای پایان نامه مشترک ارسال نمایند در اولویت قرار خواهند گرفت.

پروسه تصویب طرح

 1. ارسال عنوان با تاییدیه استاد محترم راهنما در راستای پروپزال مصوب دانشجو از طریق پیام داخلی به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی همزمان با تصویب پروپزال
 2. ارسال پروپزال طرح مربوطه در فراخوان اول (آبان ماه) یا فراخوان دوم(بهمن ماه) با تاییدیه از رییس اداره آموزش و دانشجویی (آقای سرمدی) و رئیس اداره پژوهش(آقای موسویان)مبنی بر عدم محدودیت های آموزشی و پژوهشی دانشجو
 3. دفاع از پروپزال مربوطه توسط دانشجو در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 4. در صورت تصویب طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، طرح به شورای پژوهشی ارسال خواهد شد و در کمیته های مربوطه بررسی و در صورت تصویب شدن به کمیته اخلاق دانشکده ارسال و کد اخلاق اخذ خواهد شد و چون نمونه گیری در راستای پایان نامه خواهد بود لزومی به صدور معرفی نامه نمونه گیری نخواهد بود

سقف کمک هزینه پرداختی

 • دانشجویان با طرح های آزمایشگاهی : تا سقف پانزده میلیون ریال
 • دانشجویان با طرح های غیر آزمایشگاهی : تا سقف ده میلیون ریال

نحوه پرداخت

 • بستن قرارداد با استاد راهنما و پرداخت هزینه به ایشان
 • گزارش کتبی اول(حداکثر 2 ماه بعد از تصویب طرح برای دانشجوی ارشد و 6 ماه بعد از تصویب طرح توسط دانشجوی دکترا):20% هزینه
 • گزارش کتبی دوم (حداکثر 2ماه بعد از گزارش اول برای دانشجوی ارشد و 6 ماه بعد توسط دانشجوی دکترا ): 30% هزینه
 • ارائه گزارش نهایی به شرط پذیرش مقاله(حداکثر 3 ماه بعد از گزارش دوم برای دانشجوی ارشد و 6 ماه بعد توسط دانشجوی دکترا ): 100% هزینه

bullet اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

 • دکتر شاداب شاه علی

دبیر

 • آقای هادی باقری مهر آبادی

شورای مرکزی

 • آقایان: هادی باقری مهر آبادی، محمد حسین تاج الدینی، علی احمدی، هومن زارعی، جلال الدین نوروزی، سید محمود سید خرمی
 • خانمها: زینب موسوی، سمیه یدنگی، مرضیه سعیدی

شورای پژوهشی

 • خانمها: دکتر سمیه شاطی زاده ملک شاهی، دکتر آمنه امیدی، دکتر افسانه صدوقی اصل، دکتر مریم کمالی، زینب موسوی، سمیه یدنگی و آقای هادی باقری مهر آبادی

bullet ارتباط با ما

• برای اطلاع از نحوه ارائه طرح های تحقیقاتی، لیست کارگاه های آتی و نحوه ثبت نام به ساختمان پزشکی شماره 5، طبقه سوم، اتاق 313 دکتر شاداب شاه علی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس مراجعه فرمایید.
تلفن:82883811-021