ارتباط با ما


 

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مركزی، طبقه سوم، صندوق پستی : 315-14115

تلفن:82882008

دورنگار:82883017

پست الكترونيك:fin@modares.ac.ir