اهداف و برنامه‌ها


 
  1. برخورداری از نیروی ارزش‌مدار متخصص، مؤمن و معتقد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران
  2. افزایش نظم، دقت و سرعت در ارائه خدمات مالی
  3. چابک سازی تشكیلات دانشگاه در سطح ستاد و صف و انجام برون سپاری‌ها، با توجه به نقشه راه اصلاح نظام اداری، مصوبات هیأت امناء دانشگاه و کمیته راهبردی
  4. زمینه‌سازی برای دستیابی به نظام پویای بودجه مبتنی بر عملکرد متناسب با برنامه‌های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف دانشگاه
  5. افزایش میزان رضایتمندی و كرامت اعضای هیأت علمی، كاركنان غیر هیأت علمی، دانشجویان دانشگاه و شهروندان با فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات با کیفیت برتر و سرعت و قیمت مناسب
  6. ساده‌سازی و شفاف‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای اداری و مالی در سطح دانشگاه، پایش مستمر و بهبود آن
  7. ایجاد نظام جامع آماری و به روز رسانی بانک‌های اطلاعاتی برای تحقق دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
  8. ساماندهی اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه در چارچوب برنامه زمانبندی و بودجه مصوب
  9. ارتقاء توانمندی حقوقی دانشگاه برای حفظ منافع دانشگاه در مراجع قانونی

اردیبهشت 1394

عنوان روال منظر معیار کلیدی عملکرد1 معیار کلیدی عملکرد2 معیار کلیدی عملکرد3
ایجاد و پایش پرونده سلامت کارکنان، اساتید و دانشجویان تمرکز بر مشتری رضایت جامعه هدف (کارکنان ، اساتید و دانشجویان) - -
توسعه سرمایه انسانی دانشگاه با تمرکز بر بین المللی شدن دانشگاه تمرکز بر مشتری اثربخشی دوره های داخلی اثر بخشی دوره های بین المللی رضایت کارکنان
توسعه جهشی فضاهای فعالیت دانشجویی (Student Union) تمرکز بر مشتری سرانه فضای فیزیکی مختص به فعالیت های دانشجویی رضایت دانشجویان -
بازاریابی و کمپین معرفی دانشگاه به هدف جذب بیشتر منابع موقوفه درآمدزا ارتباط با محیط و جامعه تعداد کمپین های برگزار شده برای جذب خیرین و واقفان - -
برون سپاری خدمات رفاهی دانشجویان و امور پشتیبانی دانشگاه تعالی عملیات رضایت دریافت کنندگان خدمات درصد فعالیت های برون سپاری شده تحلیل شاخص هزینه-فایده (برای هر یک از فعالیت ها قابل برون سپاری)
روان سازی و تسهیل فرآیندهای دانشگاه با تاکید بر کاهش جهشی بورکراسی و استفاده از سیستم های یکپارچه اتوماسیون اداری تعالی عملیات متوسط زمان انجام فرایندها (به تفکیک فرایند) رضایت کارکنان و ارباب رجوع -
پایداری اقتصادی دانشگاه و افزایش دارایی های موقوفه دانشگاه رشد (توانمندی مالی) ارزش ریالی موقوفات مالی به ازای هر دانشجو ارزش ریالی عایدات موقوفات سرمایه ای با بازدهی به ازای هر دانشجو ارزش ریالی موقوفات سرمایه ای بدون بازدهی به ازای هر دانشجو
توسعه منشور حقوق و مسئولیت های اجتماعی کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان و آموزش آن نوآوری در عملیات تعداد بازرسی انجام شده توسط دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد درصد گزارش ها و شکایت بررسی شده توسط دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد رضایت کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
تقویت پایداری زیست محیطی دانشگاه و برنامه جامع نگهداری با اولویت فضاهای آموزشی و دانشجویی پایداری سرانه مصرف انرژی دانشگاه (به تفکیک نوع انرژی) سرانه هزینه انرژی دانشگاه -