دفتر پژوهش‌های كاربردی و فناوری با هدف ايجاد ارتباط بين دانشگاه، صنعت و كشاورزی كشور در مرداد ماه 1370 ايجاد شد. اين مديريت به عنوان كانونی جهت پذيرش نيازهای مراكز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقيقاتی ـ پايان‌نامه‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری، پروژه‌های تحقيقاتی ملی، انعكاس اين نيازها به معاونين پژوهشی و اساتيد دانشكده‏‌ها ، انجام وظيفه می‌كند.

جدیدترین اخبار
انتخاب همکاران جدید درکانون پتنت ایران
کانون پتنت ایران جهت توسعه تیم جستجوی نوآوری خود دعوت به همکاری می نماید. 3تیر1401
برگزاری مدرسه جامع توانمندسازی مهارت های روش تحقیق در علوم پزشکی
برگزاری مهارت های روش تحقیق در علوم پزشکی در تاریخ 1 الی 3 تیرماه 27خرداد1401
برنامه نشست پژوهشگران پسادکتری ایرانی پذیرفته شده خارج از کشور
برنامه نشست پژوهشگران پسادکتری ایرانی روز دوشنبه مورخ 1401/03/31 برگزار می شود. 27خرداد1401