دفتر پژوهش‌های كاربردی و فناوری با هدف ايجاد ارتباط بين دانشگاه، صنعت و كشاورزی كشور در مرداد ماه 1370 ايجاد شد. اين مديريت به عنوان كانونی جهت پذيرش نيازهای مراكز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقيقاتی ـ پايان‌نامه‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری، پروژه‌های تحقيقاتی ملی، انعكاس اين نيازها به معاونين پژوهشی و اساتيد دانشكده‏‌ها ، انجام وظيفه می‌كند.

جدیدترین اخبار
فراخوان جذب دانشجوی بورسیه دکترای مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجویان و دانش آموختگان مقطع دکتری در رشته‌های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را به صورت بورسیه جذب می‌کند. 3آذر1399
فراخوان کارگاه‌های تخصصی حوزه نرم افزارها و تحلیل‌های پیشرفته آماری با رویکرد دانشگاه پژوهی
موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کارگاه‌های دانش‌افزایی در حوزه نرم‌افزارها برگزار می‌کند. 2آذر1399