جدیدترین اخبار
پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری
تعامل همکاری علمی درپنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری_ ۲۰ الی ۲۲ تیر ۱۴۰۱ 7خرداد1401
اولین رویداد ایده پردازی مردمی تهران ۱۴۰۴
برگزاری اولین رویداد ایده پردازی مردمی تهران ۱۴۰۴ 3خرداد1401
انتصاب معاون دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه
انتصاب معاون دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه 18اردیبهشت1401