جدیدترین اخبار
اولین جلسه کارگاه داده‌کاوی و کتابخانه دیجیتال
برگزاری کارگاه داده‌کاوی و کتابخانه دیجیتال در کتابخانه مرکزی 4تیر1401
انتصاب رئیس کتابخانه دانشکده کشاورزی
دکتر اسحاق کشتکار به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده کشاورزی منصوب شد 4تیر1401
برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات و منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه
کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و جستجو در سامانه پارسه، دوشنبه ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود. 11خرداد1401