سردر دانشگاه


 

طرح نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس درسال 1386 در فراخوانی از سوی این دانشگاه به مسابقه گذاشته شد و پس از ارائه طرح‌های گوناگون و داوری هیات داوران، طرح مهندس "رضا عبادی رجلی" و "سارا مجدی" به عنوان نماد برگزیده، انتخاب شد.
این سردر نماد مشخصی از ورودی کاخ مداین تیسفون است که به علت ویژگی‌ زیبای قوس این کاخ، سال‌های متوالی است که مورد توجه معماران ایرانی و خارجی قرار گرفته است. این طرح برگرفته از معماری ایرانی اسلامی است و فضای علم و دانش‌اندوزی را تداعی می‌کند. به این ترتیب که از سمبل علم که کتاب است، گرفته شده و مانند یک کتاب طراحی شده است.
از سوی دیگر به کارگیری نمای آجری و طاق سهمی در ورودی بنا، برگرفته از معماری ایرانی است. از سوی دیگر طاق و طرفین آن با کاربندی و کاشی‌کاری‌ها و همچنین نقوش اسلامی مزین شده است.
ساخت این بنا به گفته مدیر این پروژه یک میلیارد تومان هزینه در برداشته است و ارتفاع آن در کناره‌ها 12.30 متر و در مرکز 11.80 متر و از 4 پوسته تشکیل شده است. همچنین طول بنا 23 متر و عرض آن در بیشترین نقطه 8.90 متر است که در کمترین نقطه (مرکز بنا) به پنج متر می‌رسد.
بی تردید وجود این بنای زیبا در این نقطه از شهر تهران زیبایی ویژه‌ای به دانشگاه تربیت مدرس و کل فضای آموزشی این منطقه بخشیده است.