شرح وظایف


 

ارائه دیدگاه‌های متعدد در تعریف روابط عمومی كه در هر یك سعی می‌شود به وظایفی كه پس از آن خواهد آمد، نزدیك‌تر باشد عیناً در وظایف روابط عمومی نیز تكرار می‌شود. در اساسنامه و نمودار تشكیلاتی ادارات و سازمان‌ها بدون توجه دقیق به اصول علم روابط عمومی وظایف متعددی را به صورت كلی برای روابط عمومی در نظر گرفته‌اند. مستند‌ترین شرح وظایف كه مورد قبول متخصصین روابط عمومی است در سال 1360 درگردهمایی چند روزه‌ایی كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بررسی مسائل اساسی و بنیادی روابط عمومی هچون؛ تعیین وظایف، اهداف، جایگاه و آموزش روابط عمومی‌ها تشكیل شد، از سوی كمیسیون تعیین هدف و شرح وظایف روابط عمومی آمده است. این كمیسیون پس از برپایی جلسات متعدد اصول و وظایف روابط عمومی را به این شرح تدوین نمود:

 • اهداف:
  1. برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین و جلب همكاری و بسط تفاهم عمومی
  2. آگاهی مردم از عملكرد دستگاه متبوع
  3. آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها
  4. ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی كاركنان در چهارچوب ضوابط و معیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • جایگاه روابط عمومی:

  روابط عمومی به دلیل ماهیت خاص خود و ضرورت ارتباط مستمر زیر نظر مستقیم بالاترین مقام مسئول دستگاه متبوع قرار دارد.

 • اصول وظایف:
  بر اساس مصوبه هیأت وزیران مورخ 23/2/86 اهم وظایف روابط عمومی هر وزارتخانه و یا سازمان عبارت است از:
  1. اجرای سیاست‌های اطلاع رسانی دولت با رسانه‌های جمعی جهت انعكاس مناسب عملكردهای بخش‌های مختلف
  2. پاسخگویی به ابهام‌ها و اطلاع‌رسانی در خصوص آن دستگاه
  3. تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان
  4. اجرای مناسب مراسم‌ و مناسبت‌ها
  5. ایجاد حسن رابطه بین كاركنان و مسئولان دستگاه مربوطه از طریق برگزاری جلسات داخلی
  6. نظارت بر انتشارات و تشریفات دستگاه
  7. مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الكترونیك دستگاه
  8. افكار سنجی عمومی و دستگاهی
  9. سخنگوی دستگاه مربوطه