اهداف و برنامه‌ها


 

الف- تدوين و نهادينه‌سازی نوآوری در امور ارتباطی و به روزرسانی فعالیت‌ها.
ب- ارائه و معرفی خدمات علمي و اجتماعي نوآور به جامعه دانشگاهی از طریق همکاری با رسانه‌های جمعی.
مأموريت نخست با توجه به بيان همکاران درباره نياز به ايجاد فضای لازم برای حرکت‌های نوآورانه در دانشگاه در نظر گرفته شده است. مأموريت دوم هدف اصلی برای دستیابی به روابط عمومی نوآور است.
در تحقق این ماموریت به ارزش‌ها و اصول زیر معتقدیم:

  • تمرکز بر روی انسان‌هایی که دارای ارتباطات مفید سازمانی، اخلاق‌مداری، خلاقیت، اندیشمندی و نقادی، مسئولیت‌پذیری، نقدپذیری، نوع‌دوستی و نظم و تعادل از ویژگی‌های برجسته آنان باشد.
  • یادگیری مستمر، روحیه کار تیمی، کار آمدی، و اثربخشی از ویژگی‌هایی است که همواره در روابط عمومی مد نظر قرار می‌دهیم.
  • اساسی‌ترین کار در تحقق این خواسته‌ها را در روابط عمومی‌ای می‌دانیم که با کیفیت برتر و بهره‌گیری از فناوری‌ها و دستاوردهای نوین در محیطی امن ارائه شود.
  • سعی می‌کنیم به تفاوت‌ها و سلایق مخاطبانمان توجه داشته باشیم و آنان را به اقناع برسانیم.
  • ما معتقدیم که ماموریت‌مان محقق نمی شود؛ مگر اینکه در مسیر رشد گام برداریم و این نیازمند کارکنانی پویا و روز آمد همراه با روحیه کار تیمی است، روابط عمومی‌ای که بتواند همراه با سیاست‌های دانشگاه خود را آماده ورود به جامعه دانش محور کند.
  • روابط عمومی به ايجاد، حفظ و توسعه محيط آگاه، نوآور و خلاق اعتقاد دارد.