دبیرخانه هیأت ممیزه


 

bullet معرفی

دبیرخانه هیات‏ ممیزه دانشگاه به منظور اجرای فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۷۶ در زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به جایگاه این دبیرخانه در سطح دانشگاه، اهم وظایف آن به شرح زیر است:

 • رسیدگی به درخواستهای ارتقا مرتبه، احتساب سابقه، رکود علمی و بررسی علمی پرونده های تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • تشکیل کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه
 • برگزاری جلسات هیات ممیزه دانشگاه
 • تدوین دستور العمل ها و راهنماهای مورد نیاز درخصوص فرایند ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه
 • نظارت بر فرایند بررسی درخواستهای اعضای هیأت علمی و تشکیل کمیته های منتخب در دانشکده ها
 • برگزاری جلسات با سایر مراجع ذیربط در سطح دانشگاه به منظور شناسایی و حل مشکلات فرایند رسیدگی به درخواست اعضای هیأت علمی
 • پاسخگویی به سوالات اعضای هیأت علمی درخصوص آئین نامه ها و وظایف محوله به دبیرخانه

کلیه فعالیتها و اقدامات دبیرخانه زیر نظر دبیر هیات ممیزه دانشگاه انجام می گیرد که براساس آخرین دستورالعمل ابلاغ شده از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۹۵/۰۷/۰۶، دبیر هیات با معرفی رئیس و رأی هیأت ممیزه، انتخاب شده است.
دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۰ با هدف بهبود فرایند ارتقا مرتبه و کاهش زمان آماده سازی و رسیدگی به درخواستهای اعضای هیأت علمی، ایجاد پرونده های الکترونیکی ارتقا مرتبه را در دستور کار خود قرارداد و با خرید و استقرار سامانه امور هیأت علمی و پژوهشی در سال ۱۳۹۲ گام مهمی را در دستیابی به این هدف برداشت. در حال حاضر و با گذشت چند سال از استقرار این سامانه، بیش از 90% امور مربوط به تشکیل و بررسی پرونده ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع دانشگاهی انجام می گیرد .

bullet ترکیب هیات ممیزه دانشگاه

مدت هر دوره هیات ممیزه در دانشگاه ۲ سال است که تا کنون ۱۱ دوره هیات در این دانشگاه وظایف و فعالیت‌های خود را به اتمام رسانیده‌اند. در حال حاضر نیز اعضای دوره دوازدهم هیات ممیزه دانشگاه به حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده‌اند و دوره فعالیت آن‌ها از شهریور ۹۹ برای مدت ۲ سال آغاز شده است. ترکیب فعلی هیات به شرح زیر می‌باشد:

 • رئیس دانشگاه (رئیس هیات)
 • معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • 18 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه که از طریق برگزاری انتخابات در دانشکده ها توسط رئیس دانشگاه به وزارت متبوع معرفی شده اند.
 • دو عضو هیأت علمی از سایر دانشگاه‌ها به انتخاب وزارت متبوع

در اولین جلسه از دوره دوازدهم هیات ممیزه، جناب آقای دکتر غلامحسین لیاقت به عنوان دبیر هیات ممیزه انتخاب شدند.

bullet ترکیب کمیسیون‌های تخصصی ماده 1(کمیسیون فرهنگی)

 • رئیس مؤسسه (رئیس کمیسیون)
 • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون
 • معاون آموزشی دانشگاه
 • یک نفر عضو هیأت علمی به انتخاب هیات اجرایی جذب و تایید رئیس دانشگاه

bullet ترکیب کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه

 • یک تن از اعضای هیات ممیزه به عنوان رئیس
 • سه تن از اعضای هیأت عملی دانشگاه با معرفی رئیس و تأیید هیات ممیزه
 • دبیر کمیته منتخب دانشکده

bullet کمیسیون‌های تخصصی

هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس شامل کمیسیون‌هایی با عناوین مشروحه ذیل متناسب با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی می‌باشد:

 • کمیسیون گروه علوم انسانی
 • کمیسیون گروه علوم اجتماعی
 • کمیسیون گروه زبان و ادبیات و علوم تربیتی
 • کمیسیون گروه هنر
 • کمیسیون گروه معماری و شهرسازی
 • کمیسیون گروه مهندسی مکانیک، عمران و رشته‌های مرتبط
 • کمیسیون گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رشته‌های مرتبط
 • کمیسیون گروه ریاضی، فیزیک و زمین‌شناسی
 • کمیسیون گروه شیمی و زیست‌شناسی
 • کمیسیون گروه کشاورزی
 • کمیسیون گروه منابع طبیعی
 • کمیسیون گروه پاتوبیولوژی
 • کمیسیون گروه علوم سلامت

bullet آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها

bullet فرم‌ها