ارتباط با دانشگاه


 

تلفن
 روابط عمومی و ارتباطات 8288 3108 تلفنخانه 82880
معاونت آموزشی 8288 2014 معاونت پژوهشی و فناوری 8288 2009
   معاونت دانشجویی و فرهنگی اجتماعی 8288 2013 معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی 8288 2008
معاونت برنامه‌ریزی، نظارت و فناوری اطلاعات 8288 2016    
آدرس الکترونیکی
E-mail: prtmu@modares.ac.ir Website: https://www.modares.ac.ir
آدرس پستی
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، صندوق پستی : 111-14115