هیئت رئیسه دانشکده


طیبه صاحب
رییس دانشکده
طیبه صاحب
محمود صابر
معاون آموزشی
محمود صابر
روح‌الدین کردعلیوند
معاون پژوهشی و فناوری
روح‌الدین کردعلیوند

مدیران گروه‌ها


طیبه صاحب
حقوق عمومی
طیبه صاحب
طیبه صاحب
حقوق خصوصی
طیبه صاحب
محمود صادقی
حقوق مالکیت فکری
محمود صادقی
سید حسین طباطبایی
حقوق بین‌الملل
سید حسین طباطبایی
محمد فرجیها
حقوق کیفری و جرم‌شناسی
محمد فرجیها