هیئت رئیسه دانشکده


محمدمهدی سپهری
ریاست دانشکده
محمدمهدی سپهری
بختیار استادی
معاون پژوهشی
بختیار استادی
علی حسین زاده کاشان
معاون آموزشی دانشکده
علی حسین زاده کاشان

مدیران گروه‌ها


بختیار استادی
مدیریت سیستم و بهره‌وری
بختیار استادی
امیر البدوی
بازاریابی و تجارت الکترونیک
امیر البدوی
سیدکمال چهارسوقی
مهندسی فناوری اطلاعات
سیدکمال چهارسوقی
توکتم خطیبی
مهندسی صنایع
توکتم خطیبی
احسان نیک بخش
مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌واجتماعی
احسان نیک بخش