اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 تدوین نقشه راه تحقیقات در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شركت توزيع نيروي برق استان تهران 1397 مركز مطالعات قدرت
2 بهبود کیفیت کنترل فرکانس شبکه برق کشور شرکت مديريت شبكه برق ايران 1396 مركز مطالعات قدرت
3 ارزیابی کفایت و امنیت شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای تهران شرکت برق منطقه اي تهران 1396 مركز مطالعات قدرت
4 پژوهش و بررسی مدل بازار عمده فروشی برق کشور شرکت مديريت شبكه برق ايران 1396 مركز مطالعات قدرت
5 تهیه و تدوین پنج سند استاندارد و دستورالعمل اجرایی زیرمجموعه سنجش و پایش انرژی شركت مديريت شبكه برق ايران 1396 مرکز مطالعات قدرت
6 تـحلیل و بهبود ولتاژ و خازنگذاری در شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه­ای هرمزگان شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395 مركز مطالعات قدرت
7 مطالعات آناليز و بهبود پايداري سيگنال كوچك و تعيين روند مربوطه در شبكه انتقال شركت برق منطقه‌اي هرمزگان شركت برق منطقه اي هرمزگان 1395 مركز مطالعات قدرت
8 ارزیابی عملکرد واحد بازار برق شرکت سبلان امید شرکت سبلان برق اميد 1394 مركز نمطالعات قدرت
9 مطالعات توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع مرکز مصرف بندعباس و جزیره هرمز در سالهای 1397 و 1400 شرکت توانیر 1394 مركز مطالعات قدرت
10 طرح جامع مديريت انرژي در پستهای منتخب در محدوده شهر بندرعباس در حوزه‌ي شرکت برق منطقه‌اي هـرمزگان شرکت برق منطقه اي هرمزگان 1394 مركز مطالعات قدرت
11 احداث نیروگاههای بادی، خورشیدی، مقیاس کوچک و مطالعات جانبی شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1393 مركز مطالعات قدرت
12 تهیه استاندارد و دستورالعمل سنجش انرژی و آزمون صحت سنجی انرژی برای شبکه اصلی برق کشور شرکت توانیر 1393 مركز مطالعات قدرت
13 برنامه ريزی میان‌مدت توسعة انعطاف پذير شبکة انتقال برق کشور توانير 1393 مركز مطالعت قدرت
14 ارائه روش کلان برنامه‌ریزی برای توسعه گسترده منابع تجدیدپذیردر سطح کشور و تعیین زیرساخت‌ها و پیامدهای آن توانير 1393 مركز مطالعات قدرت
15 تدوین دستورالعمل پایش دایمی کیفیت برق در سطح شبکه انتقال و فوق توزیع کشور شرکت توانیر 1393 مركز مطالعات قدرت
16 پژوهش و تحقیق در رابطه با مشارکت نیروگاهها در بازیابی شبکه و تدوین دستورالعملهای مربوطه شركت مديريت شبكه برق ايران 1393 مركز مطالعات قدرت
17 " خدمات مهندسی مشاوره در زمینه خدمات واحد جلب مشارکت مولدهای مقیاس کوچک " شركت توزيع نيروي برق استان البرز 1392 مركز مطالعات قدرت
18 عملیاتی نمودن مطالعات انجام شده در پروژه طرح جامع راهبردی مدیریت مصرف برق در چشم­انداز توسعه 20 ساله کشور (افق 1404) در شرکتهای توزیع استان فارس و مازندران توانير 1392 مركز مطالعات قدرت
19 تهیه نرم افزارهای رابط کاربری، مشاهده­پذیری، اندازه گیریهای شبه واقعی و معادل­سازی خارجی جهت ارتقای نرم افزار تخمین حالت مرکز کنترل دیسپاچینگ شرکت مديريت شبكه برق ايران 1392 مركز مطالعات قدرت
20 تدوین عناوین استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط به پایایی و امنیت شبکه برق کشور شرکت مديريت شبكه برق ايران 1392 مركز مطالعات قدرت
21 امكان‌سنجي ارتقاء فناوري كولرهاي آبي با هدف بهبود بازدهي انرژي سابا 1391 مركز مطالعات قدرت
22 تدوين استانداردهاي بهره‌برداري در شبكه اصلي برق كشور شرکت مديريت شبكه برق ايران 1391 مركز مطالعات قدرت
23 تكميل و اصلاح كدهاي شبكه انتقال برق كشور شرکت مديريت شبكه برق ايران 1391 مركز مطالعات قدرت
24 طراحي و تدوين دستورالعمل تعيين شرايط و هزينه‌هاي دسترسی آزاد به شبكه برق ايران شرکت مديريت شبكه برق ايران 1390 مركز مطالعات قدرت
25 طرح جامع راهبردي مديريت مصرف برق شرکت توانیر 1390 مركز مطالعات قدرت
26 "اصلاح سازو كار و قيمت‌گذاري و تخصيص هزينه‌هاي انتقال در بازار برق جمهوري اسلامي ايران " شرکت مديريت شبكه برق ايران 1390 مركز مطالعات قدرت
27 مطالعات امكان‌سنجي و استفاده از صرفه‌جويي انرژي الكتريكي براي كولرهاي گازي شرکت توانیر 1390 مركز مطالعات قدرت
28 تدوين استانداردهاي برنامه‌ريزي در شبكه‌هاي اصلي برق كشور شرکت توانیر 1390 مركز مطالعات قدرت
29 دستورالعمل‌هاي جامع مطالعات برنامه‌ريزي شبكه‌هاي انتقال و فوق‌توزيع (محيط سنتي و مبتني بر بازار برق) اصفهان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان 1389 مركز مطالعات قدرت
30 طراحي مقررات اندازه‌گيري و تسويه حساب با درنظر گرفتن معاملات دو جانبه شرکت مديريت شبكه برق ايران 1389 مركز مطالعات قدرت
31 بررسي الزامات مدلسازي و فرآيند فني امكان سنجي اتصال الكتريكي كشورها به يكديگر شرکت مديريت شبكه برق ايران 1389 مركز مطالعات قدرت
32 دستورالعمل مطالعات فني اقتصادي انتخاب T-OFF و پياده‌سازي آن در شبكه برق ايران شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1389 مركز مطالعات قدرت
33 تهيه دستورالعمل تعيين ظرفيت حرارتي خطوط انتقال هوايي و اعمال آن به شبكه برق كشور شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1389 مركز مطالعات قدرت
34 طرح جامع راهبردي مديريت مصرف برق در صنايع ديماندي بالاي يك مگاوات و ارائه راهكارهاي كاهش مصرف انرژي الكتريكي شرکت برق منطقه اي تهران 1389 مركز مطالعات قدرت
35 تدوين كدهاي شبكه برق ايران شرکت مديريت شبكه برق ايران 1389 مركز مطالعات قدرت
36 مطالعات جامع شبكه‌هاي انتقال و فوق‌توزيع شركت برق منطقه‌اي يزد در سالهاي 1393 و 1397 شرکت برق منطقه اي يزد 1389 مركز مطالعات قدرت
37 مطالعات آناليز پايداري ولتاژ شبكه انتقال سراسري برق كشور و مطالعات شبه هنگام شرکت مديريت شبكه برق ايران 1389 مركز مطالعات قدرت
38 تعيين الگوي مصرف برق در بخش مشتركين تجاري توانير 1389 مركز مطالعات قدرت
39 خدمات مشاوره‌اي براي مكانيابي بهينه جهت احداث تأسيسات صنعت برق با استفاده از سيستم جغرافيايي سابا 1389 مركز مطالعات قدرت
40 مطالعات جايابي نيروگاههاي جديد يا توسعه نيروگاههاي موجود به همراه توسعه شبكه انتقال و فوق­توزيع و مطالعات جامع توان راكتيو شبكه انتقال و مطالعات پايداري گذراي شبكه انتقال فوق‌توزيع شركت برق منطقه‎اي شرکت برق منطقه اي هرمزگان 1389 مركز مطالعات قدرت
41 مطالعات پايداري شبكه انتقال سراسري برق كشور در افق ميان ­مدت توانير 1389 مركز مطالعات قدرت
42 مطالعات قابليت اطمينان بر روي شبكه و طرحهاي توسعه شبكه توليد و انتقال ايران توانير 1389 مركز مطالعات قدرت
43 بررسي پتانسيل پيك‌سايي و صرفه‌جويي در انرژي الكتريكي ناشي از نصب سيستم هوشمند پاورباس بر روي كولرهاي آبي و يخچال فريزر توانیر 1388 مركز مطالعات قدرت
44 بررسي روشهاي بهينه‌سازي و راهكارهاي عملي كارائي انرژي در صنعت توانیر 1388 مركز مطالعات قدرت
45 به روزرساني بانك اطلاعات نرم‌افزار انتخاب بهينه لوازم برقي خانگي توانير 1388 مركز مطالعات قدرت
46 آماده‌سازي (GIS Ready) نقشه‌هاي 1:25000 و 1:50000 شركت برق منطقه‌اي خراسان شرکت برق منطقه اي خراسان 1388 مركز مطالعات قدرت
47 بررسي ميزان تاثير عوامل موثر بر تغييرات پيك بار و ميزان انرژي مصرفي شبكه سراسري توانیر 1388 مركز مطالعات قدرت
48 برنامه‌ريزي زماني تعمير و نگهداشت واحدهاي نيروگاهي شبكه سراسري برق كشور شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1388 مركز مطالعات قدرت
49 بررسي و شناخت وضعيت موجود سطح اتصال كوتاه پست‌هاي كليدي انتقال منطقه خوزستان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان 1388 مركز مطالعات قدرت
50 بررسي و مقايسه راههاي افزايش ظرفيت تبادل الكتريكي برق خراسان با شبكه سراسري توانير 1388 مركز مطالعات قدرت
51 مطالعات بهره‌برداري از نقطه نظر پايايي و امنيت شبكه شركت مديريت شبكه برق ايران 1387 مركز مطالعات قدرت
52 پياده‌سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه انتقال و فوق‌توزيع شركت برق‌منطقه‌اي خراسان شرکت برق منطقه‌ای خراسان 1387 مركز مطالعات قدرت
53 مطالعات مربوط به كاهش سطح اتصال كوتاه در پست‌هاي فيروزبهرام، ‌كن و منتظرقائم توانير 1387 مركز مطالعات قدرت
54 تدوين استانداردهاي برنامه‌ريزي بهره‌برداري شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1387 مركز مطالعات قدرت
55 مطالعات پايداري گذرا در شبكة برق منطقه‌اي اصفهان شرکت برق منطقه‌اي اصفهان 1387 مركز مطالعات قدرت
56 بازنگري در سطوح ولتاژ انتقال كشور توانير 1387 مركز مطالعات قدرت
57 پايگاه داده مطالعات برنامه‌ريزي بلندمدت شبكه برق ايران و نرم‌افزار دكساز توانير 1387 مركز مطالعات قدرت
58 مطالعات جايابي نيروگاههاي جديد يا توسعه نيروگاههاي موجود به همراه توسعه شبكه انتقال و فوق‌توزيع و مطالعات جامع توان راكتيو شبكه انتقال و فوق‌توزيع شركت برق منطقه‎اي تهران در سالهاي 1389 و 1393. شركت برق منطقه اي تهران 1387 مركز مطالعات قدرت
59 مطالعات جامع انتقال و فوق‌توزيع برق منطقه‌اي فارس براي سالهاي 1389 تا 1393 شرکت برق منطقه‌اي فارس 1387 مركز مطالعات قدرت
60 اصول برنامه‌ريزي جامع شبكه توليد، انتقال و فوق‌توزيع قدرت در محيط سنتي و تجديد ساختار شده توانير 1387 مركز مطالعات قدرت
61 استخراج مدل هزينه بهره‌برداري از نيروگاههاي حرارتي توانیر 1386 مركز مطالعات قدرت
62 نظامنامه بازار برق شرکت مديريت شبكه برق ايران 1386 مركز مطالعات قدرت
63 بررسی امکان افزایش انتقال توان از نیروگاه ری با هدف افزایش ظرفیت تولید نیروگاه توانير 1386 مركز مطالعات قدرت
64 طراحی و تهیه ساختار اطلاعات پایگاه داده شبکه برق ایران شرکت مديريت شبكه برق ايران 1386 مركز مطالعت قدرت
65 بررسي نتايج عدم تغيير ساعت رسمي كشور بر مصرف برق شبكه سراسري در نيمه اول سال 1385 توانير 1385 مركز مطالعات قئرت
66 آموزش بازآوري و بروزنمودن نرم­افزارهاي SEP و NEP و نظارت بر نحوه اجراي صحيح آنها با كمك داده­هاي جديد و پشتيباني برنامه مطالعاتي فوق شرکت برق منطقه اي يزد 1385 مركز مطالعات قدرت
67 مطالعات جايابي نيروگاههاي جديد يا توسعه نيروگاههاي موجود به همراه توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع و مطالعات جامع توان راكتيو شبكه انتقال و فوق توزيع و مطالعات پايداري گذراي شبكه انتقال شركت برق منطقه اي شرکت برق منطقه اي مازندران 1385 مركز مطالعات قدرت
68 مطالعات کفایت سنجی و بهبود کفایت شبکه برق جنوب شرق کشور توانير 1384 مركز مطالعات قدرت
69 طراحی و تهیه پایگاه داده جغرافیایی- الکتریکی شبکه انتقال و فوق‌توزیع فارس (GIS) شرکت برق منطقه‌ای فارس 1384 مركز مطالعات قدرت
70 انتخاب الگوريتمها، روشها و ابزار مطالعات قابليت اطمينان شبكه سراسري برق كشور توانير 1384 مركز مطالعات قدرت
71 انتخاب الگوريتمها، روشها و ابزار پيش‌بيني بار توانير 1384 مركز مطالعات قدرت
72 مطالعات پايداري گذراي شبكه برق باختر شرکت برق منطقه اي باختر 1384 مركز مطالعات قدرت
73 تدوين مجموعه شاخصهاي اقتصادي و بهره‌وري جهت ارزيابي عملكرد وسايل برق خانگي توانير 1384 مركز مطالعات قدرت