متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صالح محمودوند گبلو، گروه آموزشی هوافضا-سازه های هوایی

خلاصه خبر: شبیه سازی ارابه فرود به صورت غیر خطی برا ی بهبود پایداری فرود

  • عنوان: شبیه سازی ارابه فرود به صورت غیر خطی برا ی بهبود پایداری فرود
  • ارائه‌کننده: آقای صالح محمودوند گبلو
  • استاد راهنما: دکتر محمدرضا قضاوی خوراسگانی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مجید ساده دل
  • استاد ناظر خارجی اول: علی اصغر جعفری
  • استاد مشاور اول: دکتر امین فرخ آبادی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مجید ساده دل
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 97/10/23
  • ساعت: 15:00

چکیده: ارابه فرود یکی از قسمت­های مهم هواپیما می­باشد که به هواپیما کمک می­کند روی باند حرکت کند، از روی زمین بلند شود و در هنگام فرود به آرامی بر روی زمین فرود آید. ضربه ای که در هنگام فرود آمدن به هواپیما وارد می­شود بسیار زیاد است که اگر خنثی نشود، به هواپیما آسیب زیادی وارد می کند. استفاده از روش های تخمینی برای محاسبه بار وارده به هر یک از ارابه های فرود و میزان جابه جایی آن ها محاسبه غیر­دقیقی را به دنبال دارد. از سوی دیگر استفاده از نرم افزارهای مدل سازی نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از سیستم ارابه فرود می­باشد که معمولا در مراحل اولیه طراحی هواپیما در دسترس نیست. در این پژوهش به منظور افزایش دقت در محاسبه پارامترهای مذکور برای هر یک از ارابه های فرود، هر یک از آن­ها به صورت سیستم جرم و فنر و میراگر مدل می شوند و کل سیستم هواپیما به صورت یک سیستم 4 درجه آزادی در نظر گرفته می­شود و معادلات دینامیکی حاکم بر آن بدست می­آید. با انتقال این معادلات به فضای حالت و سپس حل عددی آن ها در نرم افزار متلب میزان جابه­جایی و نیروی وارد بر هر یک از ارابه­ های فرود در سناریوهای فرود سه چرخ و دو چرخ بدست می­آید. در ادامه، معادلات دینامیکی حاکم به صورت غیرخطی در نظر گرفته می­شود. غیرخطی بودن سیستم به دلیل غیرخطی در نظر گرفتن سختی لاستیک ارابه­ های فرود می­باشد. معادلات به روش-رانگ – کوتای مرتبه 4 حل می­شود. رفتار دینامیکی با استفاده از نگاشت پوانکاره مورد بررسی قرار گرفته و برای صحه گذاری نتایج از نمودارهای صفحه فاز سیستم و FFT (تبدیل فوریه سریع) استفاده می­شود.
کلمات کلیدی: ارابه فرود، تحلیل دینامیکی، غیرخطی، معادلات حرکت، نگاشت پوانکاره، صفحه فاز

11 دی 1397 / تعداد نمایش : 313