متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد کاظمی فرد، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: مطالعه پارامتری اثر مشخصات پاشش و شرایط اولیه بر تبخیر کامل قطرات سوخت و عدم تشکیل شعله در لوله پیش مخلوط

 • عنوان: مطالعه پارامتری اثر مشخصات پاشش و شرایط اولیه بر تبخیر کامل قطرات سوخت و عدم تشکیل شعله در لوله پیش مخلوط
 • ارائه‌کننده: آقای احمد کاظمی فرد
 • استاد راهنما: دکتر حسن خالقی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر کیومرث مظاهری
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر رضا مداحیان
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مهرداد رئیسیان
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر وحید اصفهانیان
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر هادی پاسدار شهری
 • مکان: سالن 351
 • تاریخ: 97/08/22
 • ساعت: 16:00

چکیده ...
کلمات کلیدی ...

7 آبان 1397 / تعداد نمایش : 385