متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داریوش پوررنجبر، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: شبیه سازی ترمواکونومیك تولید همزمان آب و توان از طريق تغلیظ پساب های صنعتي با شوری بالا در کنار نیروگاه های مقیاس کوچك

  • عنوان: شبیه سازی ترمواکونومیك تولید همزمان آب و توان از طريق تغلیظ پساب های صنعتي با شوری بالا در کنار نیروگاه های مقیاس کوچك
  • ارائه‌کننده: داریوش پوررنجبر
  • استاد راهنما: دکتر جعفريان
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر هیهات
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر کوهي کمالي
  • مکان: --
  • تاریخ: 1396/11/11
  • ساعت: 15:00-16:00

 

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 822