متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هژیراحمدكرماج،گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: بررسي اثر جريان چرخشي بر روی ضريب انتقال حرارتي ترکیب آب و ذرات ريز جامد تغییر فاز دهنده در داخل لوله

  • عنوان: بررسي اثر جريان چرخشي بر روی ضريب انتقال حرارتي ترکیب آب و ذرات ريز جامد تغییر فاز دهنده در داخل لوله
  • ارائه‌کننده: هژیراحمدكرماج
  • استاد راهنما: دکتر معرفت
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر هیهات
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سجادی
  • استاد مشاور اول: دکتر مداحیان
  • مکان: P06
  • تاریخ: 1396/11/11
  • ساعت: 10:30-11:30

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 446