متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مازیار ظهرابی، گروه آموزشی ساخت و تولید

خلاصه خبر: بررسی عددی و تجربی شکست در پروفیل های با مقطع دارای تا خوردگی در فرایند شکل دهی غلتکی

  • عنوان: بررسی عددی و تجربی شکست در پروفیل های با مقطع دارای تا خوردگی در فرایند شکل دهی غلتکی
  • ارائه‌کننده: آقای مازیار ظهرابی
  • استاد راهنما: دکتر حسن مسلمی نائینی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر داود اکبری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمد مهدی کسائی
  • استاد مشاور اول: دکتر سیامک مزدک
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر داود اکبری
  • مکان: اتاق154
  • تاریخ: 98/06/30
  • ساعت: 09:30

چکیده:پدیده شکست یا ترک یکی از مسائل و معضلاتی است که در شکل دهی لوله های با مقطع دارای تاخوردگی اتفاق می‌افتد. مقاطع دارای تاخوردگی از پروفیلهای پرکاربرد در صنایعی همچون صنایع ساختمانی میباشد که به دلیل دارا بودن نواحی دارای تاخوردگی، مستعد ترک در این نواحی میباشد. این پروفیلها به صورت شکل دهی مجدد از لوله گرد اولیه به دست می آید. پیش‌بینی ترک و تغییر خط تولید بر اساس این پیش‌بینی یکی از نیازهای صنعتی می‌باشد در این راستا در این پایان نامه سعی شده است تا شکست در نواحی تاخورده پروفیل از جنس آلومینیوم 6101 پیشبینی گردد. برای این منظور از سه معیار شکست نرم آیادا، بروزو و رایس-تریسی استفاده گردید. این معیارها توسط آزمون کشش کالیبره شدند و ثابت ماده هر کدام برای جنس آلیاژ آلومینیوم 6101 محاسبه گردید. برای بررسی دقت هر کدام از معیارها از آزمایش له کردن لوله کمک گرفته شد. نتایج این آزمایش نشان میدهند که هر سه معیار شکست را زودتر از حالت تجربی پیشبینی میکنند؛ با این حال معیار بروزو نزدیکترین تخمین را نسبت به نتایج تجربی با خطای 3% به دست می دهد. برای بررسی شکست در مقطع دارای تاخوردگی آلومینیومی، ابتدا فرآیند تولید نمونه فولادی به کمک معیارهای شکست بررسی گردید که نتایج نشان میدهد که همانند نمونههای تجربی دچار شکست نمی گردد. با اطمینان از صحت نتایج آزمون له کردن لوله و شکلد هی مقطع فولادی دارای تاخوردگی توسط مقایسه با نتایج تجربی، معیارهای شکست انتخابی در شبیه سازی فرآیند تولید مقطع آلومینیومی دارای تاخوردگی به کار گرفته شد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد تولید این پروفیل با خط تولید همین پروفیل از جنس فولاد سبب می‌شود که این محصول در ایستگاه سوم شکلدهی دچار آسیب گردد که با توجه به دقت معیار شکست نرم بروزو که از آزمایش له کردن لوله به دست آمد، طول شکست در این فرآیند به دست آورده شد.
کلمات کلیدی:فرآیند شکل دهی غلتکی سرد، پروفیل دارای تاخوردگی، معیار شکست نرم، شکل دهی مجدد

27 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 102