متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای افشین نیکنام، گروه آموزشی هوافضا-آیرودینامیک

خلاصه خبر: مطالعه عددی تاثیر شکل سلول های درونی بالک شبکه ای بر عملکرد آیرودینامیکی

  • عنوان: مطالعه عددی تاثیر شکل سلول های درونی بالک شبکه ای بر عملکرد آیرودینامیکی
  • ارائه‌کننده: آقای افشین نیکنام
  • استاد راهنما: دکتر سعید کریمیان علی آبادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر فتح اله امی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر عباس ابراهیمی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فتح اله امی
  • مکان: اتاق سمینار طبقه 1- ساختمان فنی و مهندسی
  • تاریخ: 98/01/27
  • ساعت: 17:30

چکیده:از آنجا که پژوهش‌های گذشتگان پیرامون شکل قاب بیرونی، شکل لبه‌های حمله، تراکم داخلی سلول‌های بالک، زاویه نصب و ... بود در این پایان‌نامه تلاش شد که مطالعه‌ای جدید صورت گیرد بنابراین در این پژوهش، تحقیق و بررسی پیرامون تاثیر شکل سلول درونی بالک مشبک بر عملکرد ایرودینامیکی آن انجام شد. پژوهش‌های گذشته عمدتا حول بالک با شکل سلول مربعی صورت می‌گرفت. برای مطالعه آیرودینامیکی و مقایسه با بالک با شکل سلول مربعی دو بالک جدید با شکل سلول لوزی و شش‌ضلعی در نرم‌افزار گمبیت ساخته‌شد و با استفاده از بلوک‌های متعدد شبکه‌بندی شد. این نوع شبکه‌بندی سبب شد تا بخش عمده‌ای از شبکه دارای المان‌های مکعب مستطیلی باشد و حل جریان ساده‌تر شود. سپس این بالک ها در ماخ‌های 0.6 و 0.7 و 0.8 و 0.9 و زوایای حمله 0، 8، 16 و 24 با مدل آشفتگی SST k-w مورد مطالعه قرار گرفتند. ضرائب ایرودینامیکی به¬دست آمد. اعتبارسنجی صورت گرفت و نتایج در قالب نمودارها، کانتورها و جداول بیان گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده بالک با شکل سلول مربعی دارای بالاترین ضریب برآ به پسا در محدوده مادون‌صوت است و حدود 25 درصد بیشتر از بالک با شکل سلول شش‌ضلعی و 26 درصد بیشتر از بالک با شکل سلول لوزی است. بالک با شکل سلول شش‌ضلعی دارای پایین‌ترین مقدار برآ به پسا است. از بین این سه بالک پایین‌ترین مقادیر ضرائب برآ، پسا و ممان در شرایط مشابه، توسط بالک با شکل سلول مربعی ایجاد می‌شود. این ضرائب به ترتیب 14، 35 و 29 درصد کمتر از بالک با شکل سلول شش‌ضلعی است. ضرائب یاد شده برای بالک با شکل سلول مربعی به ترتیب 5.8 و26 و 7.4 درصد کمتر از بالک با شکل سلول لوزی است.
کلمات کلیدی:بالک مشبک، عملکرد آیرودینامیکی، سلول بالک، لوزی، شش‌ضلعی

25 فروردین 1398 / تعداد نمایش : 269