هیئت رئیسه دانشکده


حسن مسلمی نائینی
ریاست دانشکده
حسن مسلمی نائینی
امین فرخ آبادی
معاون آموزشی و پژوهشی
امین فرخ آبادی
محمد مهدی هیهات
معاون اداری و مالی
محمد مهدی هیهات

مدیران گروه‌ها


حامد احمدی
طراحی كاربردی
حامد احمدی
محمد رضا کرفی
مهندسی ساخت و توليد
محمد رضا کرفی
رضا مداحیان
تبديل انرژی
رضا مداحیان