هیئت رئیسه دانشکده


محمود صفارزاده
ریاست دانشکده
محمود صفارزاده
حسن اکبری
معاون پژوهشی
حسن اکبری
نادر مختارانی
معاون آموزشی
نادر مختارانی

مدیران گروه‌ها


حسن اکبری
سازه‌های دریایی
حسن اکبری
محمد مهدی رجبی
مهندسی محيط زيست
محمد مهدی رجبی
سید احسان سید ابریشمی
برنامه‌ریزی حمل و نقل
سید احسان سید ابریشمی
مسعود قدسیان
سازه‌های هیدرولیکی
مسعود قدسیان
امیر کاووسی
راه و ترابری
امیر کاووسی
حمید محرمی
مهندسی سازه
حمید محرمی
حمید محرمی
مهندسی زلزله
حمید محرمی
فرزین نصیری صالح
مهندسي آب
فرزین نصیری صالح