فعالیت گروه مهندسی پلیمریزاسیون دانشکده مهندسی شیمی از مهرماه سال 1389 و با پذیرش 5 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز شد. این گروه دارای 3 عضو هیئت علمی تمام وقت بوده و در حال حاضر با هدف تربیت و آموزش نیروهای متخصص و رفع نیاز کشور در زمینه مهندسی واکنش‌های پلیمری و طراحی و سنتز ماکرومولکول‌ها در هر دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، دانشجو جذب می‌نماید.

اعضای هیأت علمی: 4
دانشجویان: 12
دانش‌آموختگان: 6

گروه مهندسی شیمی در سال 1364 به‌عنوان یکی از زیرگروه‌های دانشکده مهندسی شیمی تشکیل گردید. هدف گروه تربیت و آموزش نیروهای متخصص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های مهندسی شیمی و به‌طور خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. در حال حاضر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه در سه گرایش مهندسی طراحی فرآیند، مهندسی فرآیندهای جداسازی و مهندسی ترموسینتیک انجام می‌پذیرد.

اعضای هیأت علمی: 10
دانشجویان: 50
دانش‌آموختگان: 159

از سال‌ 1370 مهندسی‌ پلیمر به‌صورت‌ گرایشی‌ در گروه‌ مهندسی‌ شیمی‌ به‌ صورتی ‌فعال‌ کار خود را آغاز کرد و تاکنون موفق‌ به‌ تربیت‌ دانش‌آموختگانی‌ در مهندسی‌ شیمی‌ با گرایش‌ پلیمر گردید، که‌ همگی‌ آنان‌ جذب‌ مراکز تحقیقاتی‌ و صنایع ‌مختلف‌ کشور شده‌اند.

اعضای هیأت علمی: 7
دانشجویان: 17
دانش‌آموختگان: 213

در سال 1368 برای نخستین بار در کشور پیشنهاد و تأسیس رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی به‌عنوان اولین رشته دانشگاهی بیوتکنولوژی کشور در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی مطرح شد. پس از بررسی و تصویب این رشته، برای اولین بار در سال 1370 در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو پذیرفته شد.

اعضای هیأت علمی: 6
دانشجویان: 22
دانش‌آموختگان: 132

گروه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، نظام آموزشی و پژوهشی خود را با توجه به نیازهای میهن اسلامی و فعالیت سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی، در سطح استانداردهای بین المللی و منطبق بر برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی و تحقیقات پیشرفته دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا تنظیم نمودهاند.

اعضای هیأت علمی: 5
دانشجویان: 11
دانش‌آموختگان: 11

گروه مهندسی نفت با گرایش مخازن در سال 1391 به‌عنوان یکی از گروه‌های مستقل دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد و همزمان پردیس دانشگاه در این گروه نیز شروع به فعالیت نمود. هدف تاسیس این گروه، تربیت و آموزش نیروهای متخصص در سطح استانداردهای بین المللی و مطابق با نظام آموزشی تحصیلات تکمیلی می باشد. گروه مهندسی نفت در حال حاضر دارای 3 عضو هیات علمی ثابت و 3 عضو هیات علمی مدعو از گروه فرایند است.

اعضای هیأت علمی: 7
دانشجویان: 16
دانش‌آموختگان: 66